Spring naar content

Overdragen van patiëntendossiers

Hoe kunt u een dossier van uw patiënt het beste overdragen aan een andere huisarts?

Als een patiënt van huisarts wisselt, is het voor de continuïteit van de zorg belangrijk dat de nieuwe huisarts de beschikking krijgt over zijn of haar medisch dossier. Meestal draagt de oude huisarts het medisch dossier over aan de nieuwe huisarts.

  • Uitgangspunt is dat de oude huisarts het dossier overdraagt met toestemming en zonder tussenkomst van de patiënt.
  • Bij voorkeur gebeurt dat digitaal.
  • Het originele dossier wordt dus nooit aan de patiënt meegegeven. Zo wordt het meeste recht gedaan aan de plicht van de huisarts om een dossier bij te houden en te bewaren.
  • Wel kan de patiënt een afschrift van het dossier krijgen.

In het advies van de KNMG leest u ook meer over omgaan met persoonlijke werkaantekeningen. Over de vraag of u het dossier via e-mail mag overdragen. En of de oude huisarts een eenmaal overgedragen dossier mag gebruiken in tuchtzaken.

Digitaal verhuizen

Op de site van Inschrijving op Naam vindt u informatie over het veilig digitaal verhuizen van het digitaal patiëntendossier. Om dat makkelijker voor u te maken heeft stichting ION een systeem ontwikkeld op basis van ZorgMail File Transfer. Kijk voor meer informatie en handleidingen voor de grote HIS’en bij het onderdeel Veilig Verhuizen.

Betere overdracht moet van de grond komen

Vaak bent u als huisarts een tijd bezig om alle gegevens van een nieuwe patiënt over te zetten naar uw eigen systeem. Het lastigste onderdeel is correspondentie: vaak één grote brij aan brieven die u zelf op de goede plek in het HIS moet zetten.

9 van de 11 HIS-leveranciers zijn verenigd in NedXis. We zitten regelmatig om tafel om een soepeler dossieroverdracht te bespreken: waar zitten de problemen, hoe kunnen we die oplossen? “Dat vinden de leveranciers ook belangrijk, want zij willen natuurlijk tevreden klanten”, vertelt LHV-beleidsadviseur Johan Snijders in mei 2021.

“De communicatie tussen verschillende HIS’en is een complex onderwerp, maar een betere overdracht móet van de grond komen. Als LHV hebben we daarom het opdrachtgeverschap naar ons toe getrokken. Om te zorgen dat het nu écht van de grond komt. We gaan op zoek naar financiering en naar een projectleider. De ambitie is om de overdracht van correspondentie binnen een jaar te verbeteren. We kunnen niet het hele overdrachtsprobleem in één keer oplossen – daarvoor is het te complex – maar we gaan zeker stappen zetten.”