Spring naar content

Wat zeggen de politieke partijen over … Eigen risico

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit dat belangrijk is voor de huisartsenzorg. We zoomen in op wat politieke partijen over deze thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Deze week is het thema het Eigen risico.

Bij voorstellen over eigen risico is er altijd een politieke afweging, een inkomensafweging en een zorginhoudelijke afweging. Die eerste twee zijn aan de politiek. De LHV is zorginhoudelijk voorstander van een zo toegankelijk mogelijke zorg, maar die moet ook wel betaalbaar blijven. De huisartsenzorg moet wat de LHV betreft altijd uitgesloten worden van het eigen risico. Dit om te voorkomen dat mensen vanwege de kosten zorg gaan mijden.

Politieke partijen over…. Eigen risico

Bijna alle partijen besteden aandacht aan het eigen risico in hun verkiezingsprogramma:

  • De VVD wil het eigen risico behapbaar maken door te kiezen voor een betaling per behandeling tot het maximum van het verplichte eigen risico. Het eigen risico wordt niet jaarlijks geïndexeerd.
  • D66, de CU en de SGP willen het eigen risico bevriezen op 385 euro. De CU wil dit in ieder geval tot en met 2028.
  • Het CDA wil ook het eigen risico gelijk houden en de huisartsenzorg ten allen tijde uitzonderen van het eigen risico.
  • De PVV, DENK en de SP willen het eigen risico afschaffen. De PvdD wil het eigen risico afschaffen en het ziekenfonds terugbrengen.
  • GroenLinks/PvdA wil het eigen risico stapsgewijs afschaffen en het vrijwillig eigen risico helemaal afschaffen. Ook BBB wil het eigen risico afbouwen en op termijn afschaffen.
  • FVD wil het eigen risico verlagen naar 200 euro.
  • BIJ1 wil dat er een nationaal zorgfonds komt en dat de premies en eigen bijdragen worden afgeschaft.
  • BVNL wil dat iedereen een eigen bijdrage betaalt per behandeling, deze is niet inkomensafhankelijk.
  • NSC wil een optie om per behandeling een deel van het eigen risico te betalen en wil het eigen risico niet verhogen.
  • Volt besteedt geen aandacht aan het eigen risico in het verkiezingsprogramma.

Volgende week zoomen we in op het thema Administratieve lasten.

Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt aangevuld als alle programma’s gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.

Lees meer

Op de themapagina verkiezingen vind je meer informatie.

Nieuws

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds