Spring naar content

Werkwijze mentale Gezondheidsnetwerken gepubliceerd

Patiënten met complexe psychische of sociale problematiek moeten eerder op de juiste plek zorg krijgen. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat huisartsen, ggz en sociaal domein daarvoor regionaal gaan samenwerken in mentale Gezondheidsnetwerken. De werkwijze, waarmee de regio’s aan de slag kunnen, is op 22 maart gepubliceerd.

De wachtlijsten in de ggz zijn de afgelopen jaren zo ver opgelopen dat huisartsen te lang verantwoordelijk blijven voor patiënten die ze hebben doorverwezen. Dit gaat ten koste van de beschikbare tijd voor patiënten met een lichte psychische klachten die wel binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden geholpen. Door een betere samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz in de zogenoemde mentale gezondheidsnetwerken (MGN) verwachten we patiënten sneller op de juiste plek hulp te kunnen bieden.

Verkennend gesprek

Centraal in de werkwijze van het MGN staat het verkennend gesprek (VG). Dit gesprek, waarnaar de huisarts kan verwijzen, heeft tot doel om een patiënt snel op de juiste plek te kunnen helpen (binnen de ggz en/of binnen het sociaal domein). Het VG is bedoeld voor patiënten met psychische klachten en problemen op meerdere levensdomeinen. Patiënten met enkelvoudige problematiek kun je als huisarts gewoon direct blijven verwijzen. Als uit het VG verwijzing naar de ggz volgt, is het streven dat de behandelverantwoordelijkheid binnen 4 weken wordt overgenomen door de ontvangende ggz-aanbieder.

Meerwaarde voor huisarts

Samenwerking in MGN’s zal de huisarts ontlasten doordat patiënten sneller op de juiste plek hulp krijgen. Door in een vroeg stadium gezamenlijk te verkennen wat er aan de hand is, komen patiënten  minder gauw op een verkeerde wachtlijst terecht. De verwachting is dat huisartsen zo minder lang verantwoordelijk zijn voor patiënten met een complexe ggz-hulpvraag.

Regionale uitwerking

De werkwijze wordt in 2024 regionaal uitgewerkt door de betrokken partijen. De ggz-kerninstelling in een regio zal vaak optreden als regievoerder in het organiseren van het mentale gezondheidsnetwerk. Ook de RHO zal hier naar verwachting een rol in hebben. De LHV-afdeling kan zorgen voor goed overleg met de RHO over de gewenste insteek in de gesprekken.

Expertises verbinden

De LHV is positief over de Werkwijze die er nu ligt. Bestuurslid Guus Jaspar: “De gamechanger in goede samenwerking is vaak dat mensen elkaar kennen, een keer koffie hebben gedronken. Precies dat is wat nu wordt gefaciliteerd in alle regio’s: expertises verbinden, zorgen dat mensen elkaar kennen en zich samen committeren aan het vinden van de beste oplossing voor de patiënt. Met de mentale gezondheidsnetwerken komt er een format dat je overal kunt gebruiken, inclusief financiering.”

Meer informatie

Meer informatie over de MGN en de uitwerking daarvan vind je op de pagina Mentale Gezondheidsnetwerken. Of lees het artikel over mentale gezondheidsnetwerken in het februari-nummer van De Dokter.

Wil je weten hoe de werkwijze in verschillende regio’s wordt uitgewerkt? Volg dan de informatie op de landelijke website www.mentalegezondheidsnetwerken.nl.

>> Download hier de werkwijze

Nieuws

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Voor veel huisartsen is het herkenbaar: je hebt een patiënt die urgente zorg nodig heeft in de ggz, maar je

Wat zijn de vraagstukken waar je als huisarts mee te maken hebt bij patiënten met psychische klachten? Wat zijn de