Spring naar content

Feiten en cijfers huisartsenzorg

Via deze pagina krijg je inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.

De huisarts in de praktijk

  • Voor de meeste gezondheidsproblemen is de huisartsenpraktijk nog altijd de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. Meer.

De huisartsenzorg

  • Ruim negen op de tien (92%) Nederlanders heeft (heel) veel vertrouwen in huisartsen. Daarmee geniet de huisarts het meeste vertrouwen van alle zorgprofessionals. Bekijk trendcijfers over vertrouwen.
  • Huisartsenzorg in internationaal perspectief: ten opzichte van andere landen scoort Nederland zeer hoog op huisarts-patiënt communicatie. 71% van de respondenten geeft aan dat de huisarts hem of haar altijd betrekt bij het nemen van belangrijke beslissingen over zorg en behandeling. Bekijk meer internationale vergelijkingen.
  • Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten in de huisartsenzorg eruit? Stijgen of dalen de kosten voor de huisartsenzorg? Welke geneesmiddelen worden het vaakst voorgeschreven?
    Bekijk data over de zorg in Nederland.

Kerncijfers

In de onderstaande tabel vind je een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse ZorgautoriteitStichting Inschrijving op Naam en op de Rijksbegroting.

2006ActueelBron
Aantal huisartsenpraktijken44695.677NIVEL (2019)
Aantal huisartsen861212.766NIVEL (2019)
Man-vrouw verhouding onder huisartsen66/3442/58NIVEL (2019)
Aantal FTE personeel per normpraktijk (gemiddeld)assistent
POH-S
1,16

0,19
1,23

0,41
NZa (2018)
Patiënten per normpraktijk23502095NZa (2018)
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk82968966NZa (2018)
Budget voor zorg in Nederland € 47,6 mld.€ 88,2 mld.Rijksbegroting (2020)
Budget voor huisartsenzorg€ 1766,6 mln.€ 3.492 mln.Rijksbegroting (2021)
Multidisciplinaire zorg door huisartsen€ 716 mln.
% van totaal zorgbudget3,3%4,4%Rijksbegroting (2020)

Alle bronnen