Spring naar content

Feiten en cijfers huisartsenzorg

Via deze pagina krijg je inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.

De huisarts in de praktijk

  • Voor de meeste gezondheidsproblemen is de huisartsenpraktijk nog altijd de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. Meer.

De huisartsenzorg

  • Ruim negen op de tien (92%) Nederlanders heeft (heel) veel vertrouwen in huisartsen. Daarmee geniet de huisarts het meeste vertrouwen van alle zorgprofessionals. Bekijk trendcijfers over vertrouwen.
    Daarnaast zijn zijn burgers altijd positief over de bejegening door de huisarts. Bekijk de cijfers.
  • Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten in de huisartsenzorg eruit? Stijgen of dalen de kosten voor de huisartsenzorg? Welke geneesmiddelen worden het vaakst voorgeschreven?
    Bekijk data over de zorg in Nederland.
  • Digitale zorg vervult ook na de coronapandemie een belangrijke rol in de huisartsenzorg. Lees welke digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk een plek hebben.

Kerncijfers

In de onderstaande tabel vind je een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse Zorgautoriteit en op de Rijksbegroting.

2006ActueelBron
Aantal huisartsenpraktijken4.4694.874NIVEL (2022)
Aantal huisartsen8.61211.754NIVEL (2022)
Man-vrouw verhouding onder huisartsen66/3439/61NIVEL (2022)
Patiënten per normpraktijk2.3502.095NZa (2023)
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk8.2968.966NZa (2023)
Aantal consulten huisartsenzorgniet bekend77,9 mln.NZa (2023)
% verwijzingen naar tweede lijn i.r.t. aantal patiëntencontactenniet bekend6,7%NIVEL (2022)
Budget voor zorg in Nederland € 47,6 mld.€ 87,9 mld.Rijksbegroting (2023)
Budget voor huisartsenzorg€ 1.766,6 mln.€ 3.941 mln.Rijksbegroting (2023)
Multidisciplinaire zorg door huisartsen€ 825 mln.Rijksbegroting (2023)
% van totaal zorgbudget3,3%4,5%Rijksbegroting (2023)

Alle bronnen