Spring naar content

Feiten en cijfers huisartsenzorg

Via deze pagina krijgt u inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.

De huisarts in de praktijk

  • Hoeveel huisartsen hebben een praktijkondersteuner? En welke geneesmiddelen worden het vaakst voorgeschreven? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen hier.
  • Voor de meeste gezondheidsproblemen is de huisartsenpraktijk nog altijd de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. Meer.

De huisartsenzorg

  • Huisartsenzorg in internationaal perspectief: ten opzichte van andere landen scoort Nederland zeer hoog op huisarts-patiënt communicatie. 71% van de respondenten geeft aan dat de huisarts hem of haar altijd betrekt bij het nemen van belangrijke beslissingen over zorg en behandeling. Bekijk meer internationale vergelijkingen.

Kerncijfers

In de onderstaande tabel vindt u een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse ZorgautoriteitStichting Inschrijving op Naam en op de Rijksbegroting.

2006ActueelBron
Aantal huisartsenpraktijken44695020NIVEL (2017)
Aantal huisartsen861212.766NIVEL (2019)
Man-vrouw verhouding onder huisartsen66/3442/58NIVEL (2019)
Aantal FTE personeel per normpraktijk (gemiddeld)assistent
POH-S
1,16

0,19
1,23

0,41
NZa (2018)
Patiënten per normpraktijk23502095NZa (2018)
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk82968966NZa (2018)
Budget voor zorg in Nederland € 47,6 mld.€ 88,2 mld.Rijksbegroting (2020)
Budget voor huisartsenzorg€ 1766,6 mln.€ 3248,9 mln.Rijksbegroting (2020)
Multidisciplinaire zorg door huisartsen€ 667,8 mln.
% van totaal zorgbudget3,3%4,4%Rijksbegroting (2020)

Alle bronnen