Spring naar content

Aanbevelingen samenwerking huisarts en sociaal domein

Gemeenten willen de uitvoering van care-taken integraal aanpakken: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Voor veel gemeenten zijn wijkteams met een brede samenstelling een manier om de integrale benadering te realiseren. Verbinding tussen huisarts en wijkteam is belangrijk om een patiënt goed te kunnen helpen. Hiervoor hoeft de huisarts geen zitting te nemen in het wijkteam, één vast aanspreekpunt vanuit de praktijk is wel van belang.

Huisartsen worden in toenemende mate uitgenodigd voor verschillende overlegstructuren, ook door gemeenten of wijkteams. In de eerste plaats bent u er natuurlijk voor uw patiënten en daar wilt u zoveel mogelijk tijd aan besteden. Met dit als uitgangspunt, heeft de LHV aanbevelingen voor u geformuleerd over hoe u de samenwerking met wijkteams vorm kunt geven.

In het kort:

Do’s:

  • Stel uzelf op de hoogte van wat het wijkteam precies doet. In welke situaties kunt u een patiënt naar het wijkteam doorverwijzen? Verleent het wijkteam vervolgens zelf hulp, of verwijst het uw patiënt naar een ander, bijvoorbeeld maatschappelijk werk?
  • Stel één contactpersoon aan in uw praktijk om een goede verbinding met het wijkteam te hebben.

Don’ts:

  • U hoeft geen plaats te nemen ín het wijkteam.
  • Geef alleen medische informatie als er een verzoek conform de KNMG-richtlijnen wordt ingediend.