Spring naar content

Afwegingsinstrument ELV

Komt je patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet je als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen maakt de medisch specialist deze afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige. Het afwegingsinstrument helpt je bij de besluitvorming.

Vul hieronder direct het afwegingsinstrument in