Spring naar content
Korting voor leden

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Movir

Zoek je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Als LHV-lid krijg je 5 procent korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir. Op deze pagina lees je alles over de voordelen van deze verzekering.

Movir is erop gericht om huisartsen gezond en met plezier te laten werken. Als werken je toch niet meer lukt, biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir meer dan alleen financiële zekerheid.

Voordeel voor LHV-leden

  • Je behoudt altijd recht op een uitkering. Ook wanneer je besluit ander werk te doen als je arbeidsongeschikt bent blijft de verzekering gelden
  • Je krijgt uitgekeerd wat je hebt verzekerd. Wisselingen in inkomen zijn niet van invloed op de uitkering
  • Onafhankelijke coaching, ook voor jouw gezin
  • Een uitgebreide zwangerschapsregeling
  • De mogelijkheid voor startende huisartsen om de SBOH-verzekering om te zetten naar een MOVIR-verzekering

Voor meer informatie en een berekening van jouw korting kijk je op de website van Movir.

Korting voor nieuwe klanten

Direct na het afsluiten van de verzekering ontvang je als LHV-lid een aanvangskorting. De hoogte en duur van de korting hangt af van de contractduur die je kiest. Kies je voor een aov met een 5-jaarscontract? Dan ontvang je 3 jaar lang premiekorting.

Jaar 1: 25 % korting
Jaar 2: 15 %korting
Jaar 3: 10 % korting

Kenmerken verzekering

Maximaal verzekerd bedragMaximaal 80% van het inkomen, en
Maximaal € 550,- per dag ( € 200.750,- per jaar)
Daarnaast kunt u een Waarnemings- en/of
Vaste kostenverzekering sluiten (tot max. € 76.650,-).
Eigen risico30, 90, 180, 360, 720 dagen
Eindleeftijd55, 60, 62, 65, 66, 67 en 68 jaar
AcceptatieleeftijdGeen. Wel geldt er een minimale periode van
vijf jaar tussen de gewenste ingangsdatum
en de einddatum van de polis. 
Medische waarborgenJa, via schriftelijke gezondheidsverklaring.
De antwoorden die u geeft op de gezondheidsverklaring
kunnen aanleiding zijn voor een gerichte keuring.
AcceptatiecriteriaGeen bijzonderheden
CollectiviteitNee, individueel
IndexeringKeuze uit:
* Geen index (zowel het verzekerd bedrag
als de uitkering blijven gelijk)
* Alleen index bij arbeidsongeschiktheid:
CBS, 1%, 2% of 3% (het verzekerd bedrag blijft
bij deze optie gelijk)
* Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of
niet arbeidsongeschikt is): CBS, 1%, 2% of 3%
Optieclausule / verhogingsrecht1 keer per jaar max. 10% tot max. verzekerd bedrag en 80% van het inkomen, mits u arbeidsgeschikt bent. 
Het Optierecht kan worden gebruikt tot 5 jaar voor de gekozen eindleeftijd, behalve bij een eindleeftijd van 55. Dan kunt u tot uw 55ste jaar het optierecht gebruiken. 
Correctiebepaling publieke uitkeringsregelNee
ContractduurKeuze uit:
een 1-jaarscontract: is direct na afsluiten dagelijks opzegbaar en aanpasbaar zonder opzegtermijn
een 5-jaarscontract: heeft een opzegtermijn van twee maanden en een lagere premie dan een 1-jaarscontract (premieverschil circa 4,75%)
ZwangerschapJa, op de langlopende Beroeps-AOV mits de vermoedelijke bevallingsdatum 52 weken of meer na de ingangsdatum van de verzekering ligt.
Uitkeringsduur 16 weken, onder aftrek van eigenrisico. 
Let op: is de SBOH-polis binnen zes maanden na beëindiging van de opleiding omgezet naar de Langlopende Beroeps-AOV? Als de zwangerschap eerder is ontstaan dan 40 weken na de ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV, dan is de uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag tot max. € 137,- per dag.
Over de zwangerschapsuitkering hoeft geen inkomensbelasting te worden betaald. Hierdoor is uw bruto uitkering direct een netto uitkering.
PartnerschapsverlofNee
KortingenKorting voor LHV-leden 5%
Aanvangskorting 5-jaarscontract:
1e jaar 25%
2e jaar 15%
3e jaar 10%
Aanvangskorting bij 1-jaarscontract:
1e jaar 25%
VerhaalsrechtNee
Vaste kosten en WaarnemingsverzekeringJa, deze kunt u sluiten in combinatie met een langlopende verzekering, mits u een zich als zelfstandige hebt gevestigd. Deze mogen boven het 80% criterium gesloten worden, tot max.  € 130,- voor de Waarnemingsverzekering en € 80,- voor de Vaste kostenverzekering. 
BijzonderhedenDekking voor hepatitis B en andere virussen, alsmede dragerschap van een bacterie die een risico vormen voor de patiënt
Voorlopige dekking voor ongevallen.
Sluimermogelijkheden.