Spring naar content
Korting voor leden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een medische fout waarvoor u als huisarts aansprakelijk wordt gesteld, kan ingrijpende gevolgen hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse huisartsenpraktijk, is op zo’n moment onmisbaar. Op deze pagina leest u meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die u via onze partners kunt afsluiten.

De voordelen van een verzekering voor u:

  • Juridische bijstand bij (tucht)klachten wordt gedekt onder de verzekering
  • De financiële gevolgen van schade zijn gedekt onder de verzekering

Meer informatie over verzekeringen vindt u bij de VvAA en bij AON.

Welke verzekering heeft u nodig?

Werkt u als praktijkhoudend of waarnemend huisarts, dan moet u zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U verzekert ook uw eventuele medewerkers. Zij vallen onder uw verantwoordelijkheid als werkgever.

Werkt u alleen in dienstverband? Dan heeft u geen eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Check wel bij uw werkgever of u bent meeverzekerd op de verzekering van de werkgever.