Spring naar content
Exclusief voor leden

Checklist verwerkersovereenkomst

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van die gegevens. Dat kun je doen in een verwerkersovereenkomst. Je bent als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om te beoordelen of de afspraken in die overeenkomst voldoen aan de privacywet AVG. Om je daarmee te helpen, hebben wij een checklist opgesteld.

De checklist:

  • Vertelt je welke onderwerpen er in ieder geval in de verwerkersovereenkomst moeten staan
  • Geeft aan wat je minstens moet afspreken in de overeenkomst 
  • Helpt je na te gaan of de overeenkomst die jou wordt aangeboden door de verwerker wel een goede overeenkomst is.   

Heb je na het gebruik van de checklist nog twijfels en ben je lid van de LHV? Dan kunnen onze juristen jouw verwerkersovereenkomsten voor je nakijken. 

Bekijk ook

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van

Op grond van de privacywet AVG moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen die gegevens uit jouw praktijk opslaan, verwerken