Spring naar content
Exclusief voor leden

Model verwerkersovereenkomst

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van die gegevens. Dat doe je in een verwerkersovereenkomst. Vaak zal de partij die voor jou gegevens verwerkt (bijvoorbeeld je HIS-leverancier) jou zelf een verwerkersovereenkomst voorleggen. Zo niet, dan moet je er zelf eentje voorstellen aan je leverancier. Daarvoor hebben we een voorbeeld verwerkersovereenkomst gemaakt, die je als model kunt gebruiken.  

Met de model verwerkersoverenkomst:

  • Leg je afspraken met je verwerkers goed vast.
  • Weet je dat je overeenkomst voldoet aan de regels van de privacywet AVG en aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan verwerkersovereenkomsten.
  • Kun je zelf de partijen die in opdracht van jouw gegevens verwerken een overeenkomst aanbieden die aangepast is op jouw situatie. 

Heb je na het gebruik van de checklist nog twijfels en ben je lid van de LHV? Dan kunnen onze juristen jouw verwerkersovereenkomsten voor je nakijken. 

Bekijk ook

Als je een andere partij gegevens uit jouw praktijk laat verwerken, dan moet je afspraken maken over de verwerking van

Op grond van de privacywet AVG moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen die gegevens uit jouw praktijk opslaan, verwerken