Spring naar content

LHV-handreiking Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

De handreiking Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen geeft handvatten om onderling regionale afspraken te maken over de samenwerking tussen huisartsen en de GHOR in tijden van een ramp, crisis of grootschalig incident. In een afzonderlijk hoofdstuk komt een grieppandemie aan de orde en de wijze waarop de verschillende partijen in die situatie samen optrekken. In de handreiking staan tevens voorbeelden van hoe de samenwerking vorm zou kunnen krijgen.

Handreiking GHOR

De handreiking is een initiatief van GHOR Nederland, de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN, inmiddels onderdeel van InEen), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).