Spring naar content

Ongevallen en rampen

Als er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvindt, dan hebben huisartsen(posten) de verplichting om hun reguliere zorgverlening onder alle omstandigheden voort te zetten. Inzet op een rampterrein of in een behandelcentrum dat de GHOR heeft ingesteld voor slachtoffers van een ramp, hoort niet bij de reguliere taakstelling van huisartsen. Hiervoor moeten regionale afspraken worden gemaakt.

Samenwerken tijdens de COVID-19-pandemie

Op zoek naar informatie over samenwerken tijdens de COVID-19-pandemie? Bekijk ons thema Coronavirus.

Nuttige documenten

Onderstaande informatie kan je gebruiken om te weten wat je moet doen bij ongevallen en rampen. Of wat je kan doen om je voor te bereiden.

Landelijk project OTO

De LHV participeert samen met Ineen in de landelijke Oefenen, Opleiden en Trainen (OTO) stuurgroep van het project OTO. Doel van het project is dat ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD-en zich gezamenlijk voorbereiden op rampen en crises en een kwaliteitsslag maken op dit terrein.

Met het landelijke project OTO worden de kennis en expertise van hulpverleners verder ontwikkeld. Daardoor kunnen zorginstellingen zich steeds beter voorbereiden op hun taken tijdens een grootschalig incident. Want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en om de schadelijke gevolgen van de catastrofe zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk ook