Spring naar content

Handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra

De LHV heeft, samen met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ opgesteld. De handreiking is bedoeld om huisartsen te ondersteunen bij de zoektocht naar geschikte huisvesting en biedt onder andere oplossingen voor samenwerking.

Handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra

  • Overzicht van de rollen van de huisarts, regionale huisartsorganisatie, gemeente en verzekeraar
  • Overzicht per organisatie hoe deze kan bijdragen
  • Tips om elkaar te versterken

Wat staat er in deze handreiking?

In de handreiking staan de rollen van de huisarts, de regionale huisartsenorganisatie, de gemeente en de verzekeraar beschreven. Ook staat er per organisatie hoe deze kan bijdragen aan huisvesting voor huisartsen en hoe je elkaar kunt versterken. Gemeenten zijn voor huisartsen een belangrijk aanspreekpunt als het gaat om huisvesting. In de handreiking vind je mogelijkheden die helpend kunnen zijn bij de zoektocht naar huisvesting.

Hoe kun je deze handreiking gebruiken?   

We zien steeds vaker dat huisartsen en gemeenten elkaar beter kunnen vinden. Wanneer je individueel, samen met huisartsen of namens de RHO in gesprek gaat met de gemeente kun je met deze handreiking laten zien welke concrete opties er zijn en hoe de gemeente huisartsen kan helpen. Hiermee ga je goed geïnformeerd met elkaar in gesprek. Gemeenten hebben via de VNG ook toegang tot de handreiking.