Spring naar content

Huisvestingsproblemen

Meer dan 3 op de 4 huisartsen hebben op de een of andere manier een probleem met huisvesting: te krap, te duur, ongeschikt. Dat moet echt anders, om te zorgen dat elke Nederlander een huisartsenpraktijk dichtbij heeft en houdt. We dringen aan op oplossingen voor geschikte en betaalbare huisvesting.

Wat is er aan de hand?

Steeds meer huisartsen melden ons dat zij problemen met hun huisvesting ervaren. Denk aan:

 • Geen praktijkruimte kunnen vinden of uitbreiding is niet mogelijk
 • Te hoge prijzen t.o.v. de vergoeding van de huisarts
 • Huurcontracten die opgezegd worden of alleen met forse prijsverhoging voortgezet kunnen worden
 • Gemeenten die onvoldoende maatschappelijk vastgoedbeleid maken
 • In nieuwbouwplannen wordt geen rekening gehouden met huisvesting voor huisartsen  

Praktijkteams worden ondertussen steeds groter, omdat huisartsen meer taken hebben gekregen. En voor een extra huisarts, aios en ondersteunend personeel heb je ook extra ruimte nodig.

Huisartsen lopen daardoor tegen hun grenzen aan bij het aannemen van personeel, opleiden van huisartsen en inschrijven van nieuwe patiënten. De signalen komen niet alleen uit de steden, maar uit het hele land. 

Handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra

De LHV heeft, samen met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ opgesteld. De handreiking is bedoeld om huisartsen te ondersteunen bij de zoektocht naar geschikte huisvesting en biedt onder andere oplossingen voor samenwerking.

Ruimtegebrek in cijfers

Na vele signalen van huisartsen over deze toenemende problematiek deden we in het najaar van 2021 landelijk onderzoek onder de leden. Daaruit blijkt dat 77% van alle huisartsen nadelen ondervindt door ruimtegebrek.

52% heeft grote behoefte aan verbouwen of verhuizen, maar loopt  daarbij aan tegen deze belemmeringen:

 • Gebrek aan geschikte panden (45%). Huisvesting moet aan een aantal eisen voldoen om er goede zorg te kunnen leveren. Ook is het belangrijk dat een pand bereikbaar is voor mindervaliden en dat patiënten er, indien nodig, kunnen parkeren. 
 • Gebrek aan bouwgrond voor nieuwbouw (43%).  
 • Te hoge kosten (40%). Een beschikbare ruimte niet kunnen financieren vanwege de maximumtarieven, waarvan de huisvestingscomponent absoluut ontoereikend is voor de gangbare vastgoedprijzen.  
 • 43% vindt de praktijkruimte niet geschikt voor patiëntengroei
 • 40% kan door ruimtegebrek geen extra personeel opleiden of aannemen
Klik op de afbeelding om in te zoomen

Bekijk alle uitkomsten in Zorgen over huisvesting huisartsenpraktijken

Wat doet de LHV?

 • Om huisartsenpraktijken in de bestaande en nieuwe wijken te behouden en/of een plek te geven is een landelijke gezamenlijke aanpak nodig. We dringen bij de politiek en diverse partijen aan om te komen tot oplossingen voor geschikte en betaalbare huisvesting.  Want als er niets gebeurt dan dreigen op veel plekken de huisartsen uit de wijk te verdwijnen.  
 • De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor de gesprekken met partijen die kunnen bijdragen aan toekomstbestendige en betaalbare huisvesting. 
 • Iedere LHV-afdeling heeft een regionale uitwerking van het onderzoek om te gebruiken in de lokale en regionale gesprekken, waaronder met de gemeente.
 • De LHV ondersteunt je met voorbeeldteksten bij het gebruik maken van het inspreekrecht bij je gemeente.
 • We breiden onze dienstverlening en producten uit om huisartsen verder te ondersteunen bij hun huisvestingsvraagstuk.

Aandacht in de media

We zien dat er sinds de publicatie van het onderzoek en de aandacht in de Tweede Kamer veel (media-) aandacht is voor de problematiek. De inspanningen hebben ertoe geleid dat de problematiek erkend is en hoog op de agenda staat, zowel politiek als in het werkveld. In het IZA is hierover het volgende afgesproken:  

VWS, ZN, LHV, InEen en de VNG spannen zich in om voor de zomer van 2023 tot werkbare afspraken en een handreiking te komen over het oplossen van huisvestingsproblematiek van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra, waar betaalbare huisvesting niet beschikbaar is, de bestaande huisvesting inadequaat is of nieuwe voorzieningen nodig zijn om de visie op de eerste lijn te realiseren.” 

Zie ook de themapagina Integraal zorgakkoord.

De tijdlijn

24 februari 2020

Brandbrief naar de gemeente

LHV-huisartsenkring Rotterdam schrijft een brandbrief naar de gemeente. Het AD schrijft daarover.

1 maart 2020

Artikel De Dokter

Huisartsenpraktijk in centrum wordt onbetaalbaar

3 april 2021

Onderzoek AT5

Onderzoek van regionale omroep AT5 onder 60 Amsterdamse huisartsen.

1 juli 2021

Interviews onderzoek

Met interviews brengen we in beeld hoe groot het probleem landelijk en regionaal is.

1 september 2021

Enquête onder leden

Als aanvulling op het onderzoek in juli zetten we een enquête uit onder de LHV-leden.

31 januari 2022

Resultaten onderzoek

77% van de huisartsen ervaart nadelen van de huisvesting van hun praktijk. Dat blijkt uit het landelijke LHV-onderzoek

7 februari 2022

Veel media-aandacht

De uitkomsten van ons onderzoek halen vele media

24 maart 2022

Minister erkent problemen

Minister Kuipers reageert op kamervragen die naar aanleiding van het onderzoek zijn gesteld. Lees het bericht

20 oktober 2022

Politiek wil oplossingen

Tijdens het begrotingsdebat was huisvesting één van de belangrijke huisartsenonderwerpen waar over gesproken werd. Lees het bericht

6 april 2023

Onvoldoende aandacht in wetsvoorstel

Wij vinden dat er onvoldoende aandacht is voor huisvesting eerstelijn. En geven dit als reactie op de internetconsultatie. Lees het bericht

5 juli 2023

Debat eerstlijnszorg

De minister erkent dat betaalbare huisvesting een probleem is en onderzoekt de mogelijkheden voor ruimere financiering. Meer over onze inzet en het debat.

25 juli 2023

Huisartsenthema’s voor verkiezingen

LHV, VPH, NHG en InEen hebben alle politieke partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma aandacht aan onze sector te besteden. Lees het bericht.

Bekijk ook

Nieuws

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan voor november, zijn politieke partijen bezig om hun verkiezingsprogramma te maken.

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er

Nijpende huisvestingsproblemen, de broodnodige versterking van de eerste lijn en zorgen over de inrichting van zorgcoördinatie. Dat zijn de onderwerpen

Er is onvoldoende aandacht voor betaalbare huisvesting voor huisartsen en andere eerstelijnszorg in het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’. Dat schrijven

Huisvestingsproblemen, het realiseren van meer tijd voor de patiënt en onbegrip over commerciële partijen die huisartsenpraktijken overnemen. Dat waren de

Minister Kuipers van VWS neemt het signaal serieus dat huisartsen kampen met ruimtegebrek, zoals uit LHV-onderzoek blijkt. De minister vindt

77% van de huisartsen ervaart nadelen van de huisvesting van hun praktijk. Dat blijkt uit landelijk LHV-onderzoek, na vele signalen