Spring naar content

Huisvestingsproblemen

Meer dan 3 op de 4 huisartsen heeft op de een of andere manier een huisvestingsprobleem: te krap, te duur, ongeschikt – noem maar op. Met die alarmerende onderzoeksuitkomst zoekt de LHV samenwerking met gemeenten. Landelijk, maar zeker ook plaatselijk. Op deze pagina lees je over de problemen, over wat wij voor jou als huisarts doen en hoe je zelf bij jouw gemeente kunt aankloppen. Dit onderwerp heeft onze prioriteit in 2023.

Ruimtegebrek in cijfers

 • 77% van alle huisartsen ondervindt nadelen door ruimtegebrek
 • 52% van de praktijkhouders wil dringend verhuizen, verbouwen of uitbreiden
 • 43% van de huisartsen vindt de praktijkruimte niet geschikt voor patiëntengroei
 • 40% van de praktijken kan door ruimtegebrek geen extra personeel opleiden of aannemen
 • 86% van de huisartsen verwacht een actieve rol van gemeenten in huisvestingsproblematiek
Klik op de afbeelding om in te zoomen

Bekijk alle uitkomsten in Zorgen over huisvesting huisartsenpraktijken

Wat is er aan de hand?

Steeds meer huisartsen melden ons dat zij huisvestingsproblemen ervaren. Denk aan:

 • Geen praktijkruimte kunnen vinden
 • Uitbreiding op de huidige locatie niet mogelijk
 • Te hoge prijzen t.o.v.de vergoeding van de huisarts
 • Huurcontracten die opgezegd worden of alleen met forse prijsverhoging voortgezet kunnen worden
 • Gemeenten die onvoldoende maatschappelijk vastgoedbeleid maken of geen mogelijkheden bieden tot uitbreiding van de bestaande locatie

Na vele signalen van huisartsen over deze toenemende problematiek deden we in het najaar van 2021 landelijk onderzoek onder de leden. Daaruit blijkt dat ze vooral nadelen ondervinden van ruimtegebrek.

Praktijkteams worden ondertussen steeds groter, omdat huisartsen meer taken hebben gekregen. Ook willen we meer tijd voor de patiënt en dat betekent meer personeel. En voor een extra huisarts, aios en ondersteunend personeel heb je ook extra ruimte nodig. Praktijken groeien letterlijk uit hun jasje.

Huisartsen lopen daardoor tegen hun grenzen aan bij het aannemen van personeel, opleiden van huisartsen en inschrijven van nieuwe patiënten. De signalen komen niet alleen uit de steden, maar uit het hele land. 

Bekijk de resultaten uit ons onderzoek

Inspreken bij jouw gemeente

Is jouw gemeente zich nog onvoldoende bewust van de urgentie van de huisvestingsproblematiek en loop je vast in de gesprekken met de huidige contactpersonen? Jouw verhaal breder onder de aandacht brengen van de gehele gemeenteraad kan de situatie wellicht vlot trekken. De raad kan bij het gemeentebestuur aandringen op een oplossing.

Gratis voorbeeldbrief en spreektekst

Gebruik onze voorbeeldbrief die je naar de griffie kunt sturen om te vragen om inspreektijd. Je vindt hier ook een opzet voor de toespraak die je als inspreker kunt houden om de urgentie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid duidelijk te maken. Uiteraard kun je beide documenten aanpassen naar eigen situatie en inzicht.

De informatie over het inspreken bij de gemeente is bekend bij jouw LHV-afdeling en het regiobureau. Voor vragen of informatie: huisvesting@lhv.nl.

Ervaringen

In deze artikelen lees je tegen welke problemen jouw collega-huisartsen aanlopen op het gebied van huisvesting.

Wat doet de LHV?

 • We hebben in beeld gebracht hoe groot het probleem landelijk en regionaal is. Hiervoor hebben we in juli/augustus 2021 interviews gehouden, gevolgd door een landelijke enquête in september 2021. De landelijke resultaten gebruiken we voor de gesprekken met partijen die kunnen bijdragen aan toekomstbestendige en betaalbare huisvesting.
 • Iedere LHV-afdeling (voorheen kring) ontvangt een regionale uitwerking van het onderzoek om te gebruiken in de lokale en regionale gesprekken, waaronder met de gemeente. Ook zijn cijfers opgenomen van een vergelijkbare regio.
 • De LHV ondersteunt je bij het gebruik maken van het inspreekrecht bij je gemeente.
 • De LHV werkt aan een overzicht met bestaande oplossingsrichtingen uit het hele land.
 • We breiden de komende tijd onze dienstverlening en producten uit om huisartsen verder te ondersteunen bij hun huisvestingsvraagstuk. Daarvoor vragen we huisartsen eerst naar hun behoeftes.

De tijdlijn

24 februari 2020

Brandbrief naar de gemeente

LHV-huisartsenkring Rotterdam schrijft een brandbrief naar de gemeente. Het AD schrijft daarover.

1 maart 2020

Artikel De Dokter

Huisartsenpraktijk in centrum wordt onbetaalbaar

3 april 2021

Onderzoek AT5

Onderzoek van regionale omroep AT5 onder 60 Amsterdamse huisartsen.

1 juli 2021

Interviews onderzoek

Met interviews brengen we in beeld hoe groot het probleem landelijk en regionaal is.

1 september 2021

Enquête onder leden

Als aanvulling op het onderzoek in juli zetten we een enquête uit onder de LHV-leden.

31 januari 2022

Resultaten onderzoek

77% van de huisartsen ervaart nadelen van de huisvesting van hun praktijk. Dat blijkt uit het landelijke LHV-onderzoek.

7 februari 2022

Veel media-aandacht

De uitkomsten van ons onderzoek halen vele media.

24 maart 2022

Kuipers erkent problemen: ‘Duidelijk signaal’

Minister Kuipers reageert op kamervragen die naar aanleiding van het onderzoek zijn gesteld. Lees het bericht.

20 oktober 2022

Politiek wil oplossingen voor huisvestingsproblemen

Tijdens het begrotingsdebat op 18 en 20 oktober in de Tweede Kamer was de huisvestingsproblematiek één van de belangrijke huisartsenonderwerpen waar over gesproken werd. Lees het bericht

6 april 2023

Onvoldoende aandacht voor huisvesting eerstelijn in wetsvoorstel

De LHV en InEen schrijven in een reactie op de internetconsultatie voor het wetsvoorstel dat er onvoldoende aandacht is voor huisvesting eerstelijn. Lees het bericht.