Spring naar content

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Hoe organiseer je de zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen? Deze handreiking biedt handvatten met een 6-stappenplan voor een geïntegreerde aanpak van de zorg voor kwetsbare ouderen.

De belangrijkste onderdelen van de handreiking:

  • Bruikbare ideeën en suggesties voor de zorg voor kwetsbare ouderen
  • Handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren
  • Aanknopingspunten voor landelijke partijen om te werken aan het oplossen van knelpunten