Spring naar content

Handreiking Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg

De handreiking Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg (versie november 2010) geeft zorgprofessionals in de huisartsenzorg inzicht in het complexe gebied van de veilige zorg voor patiënten. Behalve voor huisartsen en doktersassistenten is de handreiking ook voor praktijkondersteuners en managers bedoeld.

In de handreiking Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg:

  • Adviezen, praktijkvoorbeelden en tips
  • Basisbegrippen en algemene kennis
  • Werkgedeelte met formulieren

Handreiking Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg

De adviezen, praktijkvoorbeelden en tips in deze handreiking helpen om veiligheidsrisico’s in de huisartsenzorg beter te onderkennen en daarmee schade aan de patiënt zo veel mogelijk vóór te zijn, zonder schroom incidenten boven tafel te halen en bespreekbaar te maken.

Basisbegrippen en algemene kennis

Door de hele handreiking heen klinkt het belang van een “patiëntveiligheidscultuur”: de werksfeer waarin iedere zorgverlener onbevreesd aangetroffen risico’s aan het licht brengt en samen met collega’s bespreekt. Het kan gaan om zaken die echt misgegaan zijn en die tot lichamelijke of geestelijke schade bij de patiënt hebben geleid, of om situaties waar daadwerkelijke schade niet optrad, maar waar dat wel mogelijk was geweest. Uitgebreid staat de handreiking stil bij de juridische veiligheid van de huisarts als melder.

Werkgedeelte: een formulier en overzicht van diverse invalshoeken

Patiëntveiligheidsproblemen vinden vooral plaats in elf risicogebieden. Voor elk van de risicogebieden worden aanknopingspunten voor het verbeteren van patiëntveiligheid gepresenteerd. Deze bestaan uit richtlijnen voor de zorg, ondersteunend materiaal en (bij)scholingen die ontwikkeld zijn door en voor de beroepsgroep.