Spring naar content

Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg

De huisarts en de jeugdgezondheidszorg zijn belangrijke partners in de eerstelijnszorg voor de jeugd. De Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg geeft uitgebreid inzicht in waar uw zorg en de jeugdgezondheidszorg elkaar raken.

In de Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg leest u:

  • Wie welke taken heeft in de keten
  • Hoe en wanneer u naar elkaar verwijst bij welke thema’s
  • Welke hulpmiddelen u allemaal kunt inzetten
  • Waar gezamenlijk optrekken meerwaarde heeft voor ouders, kinderen en jongeren