Spring naar content

Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg

De huisarts en de jeugdgezondheidszorg zijn belangrijke partners in de eerstelijnszorg voor de jeugd. De Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg geeft uitgebreid inzicht in waar jouw zorg en de jeugdgezondheidszorg elkaar raken.

In de Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg lees je:

  • Wie welke taken heeft in de keten
  • Hoe en wanneer je naar elkaar verwijst bij welke thema’s
  • Welke hulpmiddelen je allemaal kunt inzetten
  • Waar gezamenlijk optrekken meerwaarde heeft voor ouders, kinderen en jongeren