Spring naar content

Jeugd

Waar ligt de grens tussen wat je als huisarts zelf doet voor jeugd in de praktijk, en wanneer je doorverwijst naar opvoedondersteuning of een specialist? Hoe organiseer je extra ondersteuning voor jeugd in de praktijk? Op deze pagina geven we daar uitleg over, reiken instrumenten aan en laten zien welke samenwerkingsafspraken met andere beroepsgroepen er zijn.

Standpunt LHV

Met de komst van de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van gemeenten op gebied van jeugdhulp toegenomen. Lees hier hoe de LHV de rol van de huisarts ziet:

  • Huisartsen blijven kinderen de basis huisartsenzorg bieden. De voornaamste rol van de huisarts is die van poortwachter: hij kent het gezin, de voorgeschiedenis en de context en neemt dat mee bij het verhelderen van de vraag en het vaststellen van een vervolgtraject.
  • Extra aanbod (bijvoorbeeld door extra ondersteuning jeugd in te zetten) is voor veel huisartspraktijken niet haalbaar en ook niet altijd wenselijk.
  • De huisarts kan een goede poortwachter zijn als gemeenten voldoende, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk jeugdzorgaanbod in eerste en tweede lijn garanderen.
  • Elke gemeente moet een actuele sociale kaart hebben, om duidelijk te maken voor professionals en cliënten waar zij terechtkunnen.
  • Medisch noodzakelijke zorg moet voor elk kind altijd toegankelijk zijn, ongeacht de gemeente of regio waarin het woont.
  • De huisarts verwijst op basis van medisch-inhoudelijke richtlijnen en alleen wanneer hij dat noodzakelijk acht. Afspraken tussen huisartsen en gemeenten mogen daarin geen restrictie zijn.

Samenwerking met andere professionals

Omdat jouw rol als huisarts voor jeugd en ggz beperkt is, werk je met verschillende partijen samen. We vertellen je meer over ieders rol, de afspraken over samenwerking en we geven je de producten die je daarbij kunt gebruiken.

Binnen de huisartsenpraktijk

Denk je erover om een POH-ggz specifiek voor jongeren in te schakelen? Of benadert de gemeente je met het aanbod van een jeugdhulpondersteuner voor in jouw praktijk? Deze keuzehulp helpt je de afweging te maken óf en zo ja, hoe je extra ondersteuning voor jeugd in jouw praktijk een plek geeft.

Wil je meer bieden dan alleen de basis huisartsenzorg? Baken dan goed af waar jouw rol als huisarts stopt. Bekijk ook de alternatieven.

Afbeelding bij een tekst over keuzehulp voor ondersteuning voor jeugd

Buiten de praktijk

Aanbod huisartsenzorg voor jeugd

Het veranderde zorglandschap voor jongeren met psychische klachten roept nog steeds veel vragen op bij onze leden. Je kunt het aanbod van (psychosociale) huisartsenzorg voor de jeugd op 3 verschillende manieren organiseren. We zetten het kort voor je op een rij. Bekijk ook het volledige Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten, met alle informatie en randvoorwaarden.

In het basismodel biedt de huisartsenpraktijk alle jeugd het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg. Het is uw vak om mogelijk achterliggende psychische of sociale problemen van lichamelijke aandoeningen te onderscheiden.

Een groot deel van de zorgvraag vangt u zelf op, met ondersteuning van de praktijkassistent en eventueel de praktijkondersteuner. De inzet van de POH-GGZ kan uiteraard meerwaarde hebben, maar is bij het basismodel geen voorwaarde.

In deze variant biedt de huisartsenpraktijk de zorg zoals omschreven bij het basismodel. Maar met extra aandacht en aanbod voor kinderen en jongeren met lichte, veel voorkomende psychische problematiek. Daarbij ligt de focus op uitgebreidere vraagverheldering en kortdurende begeleiding bij lichte problematiek.

Dit model kan interessant zijn als je werkt in een wijk waar onder de jeugd meer psychische of psychosociale problematiek voorkomt. Uiteraard is het belangrijk de zorg die je binnen dit model biedt, jouw verantwoordelijkheid en expertise niet te buiten gaan.

Producten over jeugd

De LHV heeft een aantal producten voor je, die je kunnen helpen extra ondersteuning te bieden aan jeugd.

Naar de producten

Nieuws

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waaronder de LHV, hebben een agenda vastgesteld voor fundamentele verbetering van de jeugdzorg. Deze Hervormingsagenda

Na een lange onderhandeling hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS deze week een principeakkoord gesloten over

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is geactualiseerd en beschrijft welke zorg u als huisarts hoort te bieden en welk zorgaanbod u