Spring naar content

Handreiking Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking Samenwerking huisarts – specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso geeft u een leidraad voor het maken van afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag. Ook geeft het een overzicht van de financieringsmogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde.

In de eerste lijn bent u als huisarts het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Deze patiënten wonen thuis, in een aanleunwoning of in een instelling zonder Wlz-behandeling. Wanneer de zorgzwaarte van de patiënt de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk.

Specifieke medische zorg

U kunt de specialist ouderengeneeskunde in consult roepen. Afhankelijk van uw vraagstelling en de gevoelde beperkingen van de patiënt, biedt de specialist ouderengeneeskunde specifieke medische zorg. Deze zorg kan – indien gewenst door beide partijen – tijdelijk worden overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde. Deze handreiking biedt handvatten voor het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken hierover.