Spring naar content

Handreiking Waarnemers op de huisartsenpost

Waarnemend huisartsen spelen een steeds grotere rol in de avond-, nacht-, en weekenddiensten. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen waarnemers en de huisartsenposten en tussen waarnemers en de praktijkhouders voor wie ze diensten invullen. In de handreiking Waarnemers op de huisartsenpost staan alle aandachtspunten op een rij.

Van het aanmelden en inwerken op de huisartsenpost tot de kwaliteit van de geleverde zorg en praktische zaken zoals een UZI-pas, verzekeringen en scholing. Naast zaken die wettelijk verplicht zijn om te regelen staan er ook aanbevelingen in. De handreiking is bedoeld voor alle waarnemend huisartsen, huisartsenposten en praktijkhouders.

In de handreiking Waarnemers op de huisartsenpost:

  • Aanmelden, acceptatie en inwerken huisartsenpost
  • Kwaliteitsborging
  • Praktische zaken