Spring naar content

Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen

Spreekt een patiënt niet goed Nederlands? Dan kan het nodig zijn om een professionele tolk in te zetten of een informele tolk zoals een familielid. Maar hoe bepaalt u nu wat u in welke situatie het beste kunt doen? Deze Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg helpt u bij uw keuze met een aantal praktische vragen.

Bij het maken van een keuze spelen allerlei afwegingen mee. Denk aan het werkveld, de omstandigheden, de zorgvraag en natuurlijk de wens van de patiënt zelf. De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart en helpt u doelmatig een tolk in te zetten.

Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij anderstaligen

  • Welke zorginhoudelijke en wettelijke argumenten zijn er om een tolk in te schakelen?
  • Welke praktische vragen kunt u zelf stellen?
  • Toets uw keuze met het stroomschema met wegingsfactoren

Meer informatie

Meer informatie over het inschakelen van een tolk vindt u op de website zoschakeltueentolkin.nl