Spring naar content

Leidraad Meer Tijd voor de Patiënt

Wat kun jij in de praktijk doen om meer tijd voor de patiënt te creëren? In de leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt van ZN, InEen en de LHV lees je hoe jij kunt starten met Meer Tijd voor de Patiënt.

In het kader van het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat alle huisartsenpraktijken binnen 1 jaar kunnen starten met Meer tijd voor de patiënt. Vanaf 1 april 2023 kan een kwart van de huisartsenpraktijken aan de slag met Meer tijd, dat wordt in 2023 verder opgeschaald. Je kunt starten door een combinatie van interventies toe te passen in de praktijk.    

De interventies bestaan uit stappen die huisartsen in eerdere pilots voor MTVP hebben ingezet om Meer Tijd voor de Patiënt in de praktijk toe te passen. Er zijn 4 verschillende kernelementen bij de interventies: 

  1. Anders werken in de praktijk 
  1. Samenwerken met het netwerk 
  1. Uitbreiding van personele capaciteit 
  1. Het voeren van het goede gesprek 

In de leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt lees je: 

  • De definitie en kernelementen van Meer Tijd voor de Patiënt 
  • Meer informatie over de interventies 
  • De voorwaarden om mee te doen met MTVP: de minimale horde 

Meer weten?

Meer informatie over Meer Tijd voor de Patiënt lees je op de themapagina. Hier vind je ook ervaringsverhalen van huisartsen die bezig zijn met Meer Tijd en op welke manier de LHV jou ondersteunt met Meer Tijd voor de Patiënt.