Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt

We willen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen, ook in drukke tijden. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. Hoe zorgen we er samen voor dat u als huisarts meer tijd hebt per patiënt? Hier vindt u inspiratie, praktische voorbeelden en een stap-voor-stap handreiking om zelf met een pilot aan de slag te gaan.   

Start nu een pilot

Zolang ‘meer tijd voor de patiënt’ nog niet in de standaardbekostiging zit, blijven pilots nodig om te laten zien hoeveel meer tijd voor de patiënt voor de huisartsenzorg betekent. De LHV-Handreiking Meer tijd voor de patiënt is een routekaart die u op weg helpt als u een pilot wilt starten. Daarbij is het volgende belangrijk:

 • Er zijn allerlei oplossingen mogelijk. Een pilot biedt de kans om te onderzoeken welke oplossing werkt in uw praktijk.
 • Een pilot kunt u het beste samen met andere huisartsenpraktijken doen (hagro of huisartsencoöperatie). Dat vergroot de kans op financiering door de zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraars stellen wel eisen aan de pilot. Betrek ze op tijd bij uw plannen, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn.
 • Onderdeel van het stappenplan is het laten toetsen van het conceptplan. Onze beleidsadviseurs en regiocoördinatoren staan klaar om mee te lezen en u te adviseren.

Lees hier hoe Huisartsencoöperatie Cohesie werkt aan een pilot in Noord-Limburg

Bekijk de oplossingen

In deze verhalen laten huisartsen zien hoe zij meer tijd voor de patiënt realiseren. Soms door een combinatie van oplossingen. Laat u inspireren door collega’s en kijk welke oplossing past bij de praktijk waarin u werkt. 

Een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts, hoe pakken collega’s dat aan en werkt het?

Er zijn allerlei manieren om het werk zo efficiënt mogelijk in te richten. U heeft vast ook maatregelen genomen in de praktijk, maar heeft u hier al aan gedacht?

Wat kunt u doen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen en te houden? Zodat u tijd heeft waarvoor u bent opgeleid: het bieden van zorg aan uw patiënten.

De werkdruk in de ANW moet omlaag. In het land vinden pilots plaats. Beproefde voorbeelden die u in de eigen regio kunt gebruiken.

Naar de website met praktijkvoorbeelden ANW

Standpunt LHV

De LHV maakt zich hard voor meer tijd voor de patiënt. Dat betekent meer dokters, meer en betere ondersteuning, meer fysieke ruimte en minder patiënten per fte huisarts. Standaardoplossingen zijn er niet, omdat de oplossing moet aansluiten bij de praktijk en de regio. We zetten in op:

Minder patiënten per fte huisarts maakt een langere gemiddelde consultduur van 15 minuten mogelijk. Deze oplossing zorgt voor meer tijd voor de patiënt en een betere kwaliteit van zorg. Wat zijn de ervaringen van huisartsen die een langer consult toepassen?

Een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts zorgt voor meer tijd voor de patiënt, een daling van de werkdruk per dag en meer werkplezier. Bijvoorbeeld door de inzet van een extra huisarts.

Zorgverzekeraars kunnen huisartsen helpen door structureel meer ondersteuning mogelijk te maken in de praktijk. Zorg voor goed geschoold personeel dat (geprotocolleerde) taken van de huisarts kan overnemen.

Door het werk in de huisartsenpraktijk zo efficiënt mogelijk in te richten, worden tijd en rust gewonnen. Dit kan op allerlei manieren en methoden worden bereikt.  

Hierdoor staan de kerntaken van de huisarts weer centraal, wordt de breedte van het werk behouden, brengt de huisarts meer tijd door met de patiënt en neemt het werkplezier toe.

De werkdruk in de ANW moet omlaag. Daar werken we samen met InEen en VPHuisartsen aan. In het land vinden allerlei pilots plaats. Met inroostering, meer ondersteuning en betere triage: praktische en beproefde voorbeelden die huisartsen in de eigen regio kunnen gebruiken. Lees meer over de ANW oplossingen.

De feiten en cijfers

U bent onder andere meer tijd kwijt aan:

 • meer complexe problematiek
 • meer administratieve taken
 • meer afstemming met sociaal wijkteam, de gemeente, maatschappelijk werk, enz.

Wat betekent dat bijvoorbeeld in cijfers:

 • 20% meer consulten (verdubbeling telefonische consulten)
 • 25% meer personeel dat moet worden aangestuurd
 • 1,7 miljoen chronische patiënten in de eerste lijn
 • bijna 66% van de huisartsen beleeft zowel werklast en werkdruk als hoog
 • 65% van de huisartsen krijgt noodzakelijke werkzaamheden niet af in reguliere tijd

Bronnen: Factsheet Meer tijd voor de patiënt en onderzoek NewCom 2018.

Bekijk ook

Nieuws

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Door de integrale aanpak ‘Krachtige basiszorg’ is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde problematiek. De patiënt waardeert de aanpak en het werkplezier van medewerkers in huisartsenpraktijken neemt toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. De uitdaging is om Krachtige basiszorg verder te ontwikkelen en te bestendigen.