Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt

We willen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen, ook in drukke tijden. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. Hoe zorgen we er samen voor dat u als huisarts meer tijd hebt per patiënt? Hier vindt u inspiratie, praktische voorbeelden en een stap-voor-stap handreiking om zelf met een pilot aan de slag te gaan.   

Start nu een pilot

Zolang ‘meer tijd voor de patiënt’ nog niet in de standaardbekostiging zit, blijven pilots nodig om te laten zien hoeveel meer tijd voor de patiënt voor de huisartsenzorg betekent. De LHV-Handreiking Meer tijd voor de patiënt is een routekaart die u op weg helpt als u een pilot wilt starten. Daarbij is het volgende belangrijk:

 • Er zijn allerlei oplossingen mogelijk. Een pilot biedt de kans om te onderzoeken welke oplossing werkt in uw praktijk.
 • Een pilot kunt u het beste samen met andere huisartsenpraktijken doen (hagro of huisartsencoöperatie). Dat vergroot de kans op financiering door de zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraars stellen wel eisen aan de pilot. Betrek ze op tijd bij uw plannen, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn.
 • Onderdeel van het stappenplan is het laten toetsen van het conceptplan. Onze beleidsadviseurs en regiocoördinatoren staan klaar om mee te lezen en u te adviseren.

Lees hier hoe Huisartsencoöperatie Cohesie werkt aan een pilot in Noord-Limburg

Bekijk de oplossingen

In deze verhalen laten huisartsen zien hoe zij meer tijd voor de patiënt realiseren. Soms door een combinatie van oplossingen. Laat u inspireren door collega’s en kijk welke oplossing past bij de praktijk waarin u werkt. 

Een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts, hoe pakken collega’s dat aan en werkt het?

Wat kunt u doen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen en te houden? Zodat u tijd heeft waarvoor u bent opgeleid: het bieden van zorg aan uw patiënten.

De werkdruk in de ANW moet omlaag. In het land vinden pilots plaats. Beproefde voorbeelden die u in de eigen regio kunt gebruiken.

Naar de website met praktijkvoorbeelden ANW

Tijd besparen met Lean

Een van de manieren om zo efficiënt mogelijk te werken, is met de Leanmethode. Teams die Lean hebben omarmd, willen niet meer anders. ‘Efficiënt werken is gewoon plezierig.’

In actie voor de huisartsenzorg

Van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli vroegen we extra aandacht voor de huisartsenzorg, zo ook voor meer tijd voor de patiënt.

Lees hier meer over de actieweek

Standpunt LHV

De LHV maakt zich hard voor meer tijd voor de patiënt. Dat betekent meer dokters, meer en betere ondersteuning, meer fysieke ruimte en minder patiënten per fte huisarts. Standaardoplossingen zijn er niet, omdat de oplossing moet aansluiten bij de praktijk en de regio. We zetten in op:

Minder patiënten per fte huisarts maakt een langere gemiddelde consultduur van 15 minuten mogelijk. Deze oplossing zorgt voor meer tijd voor de patiënt en een betere kwaliteit van zorg. Wat zijn de ervaringen van huisartsen die een langer consult toepassen?

Een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts zorgt voor meer tijd voor de patiënt, een daling van de werkdruk per dag en meer werkplezier. Bijvoorbeeld door de inzet van een extra huisarts.

Zorgverzekeraars kunnen huisartsen helpen door structureel meer ondersteuning mogelijk te maken in de praktijk. Zorg voor goed geschoold personeel dat (geprotocolleerde) taken van de huisarts kan overnemen.

Door het werk in de huisartsenpraktijk zo efficiënt mogelijk in te richten, worden tijd en rust gewonnen. Dit kan op allerlei manieren en methoden worden bereikt.  

Hierdoor staan de kerntaken van de huisarts weer centraal, wordt de breedte van het werk behouden, brengt de huisarts meer tijd door met de patiënt en neemt het werkplezier toe.

De werkdruk in de ANW moet omlaag. Daar werken we samen met InEen en VPHuisartsen aan. In het land vinden allerlei pilots plaats. Met inroostering, meer ondersteuning en betere triage: praktische en beproefde voorbeelden die huisartsen in de eigen regio kunnen gebruiken. Lees meer over de ANW oplossingen.

De feiten en cijfers

U bent onder andere meer tijd kwijt aan:

 • meer complexe problematiek
 • meer administratieve taken
 • meer afstemming met sociaal wijkteam, de gemeente, maatschappelijk werk, enz.

Wat betekent dat bijvoorbeeld in cijfers:

 • 20% meer consulten (verdubbeling telefonische consulten)
 • 25% meer personeel dat moet worden aangestuurd
 • 1,7 miljoen chronische patiënten in de eerste lijn
 • bijna 66% van de huisartsen beleeft zowel werklast en werkdruk als hoog
 • 65% van de huisartsen krijgt noodzakelijke werkzaamheden niet af in reguliere tijd

Bronnen: Factsheet Meer tijd voor de patiënt en onderzoek NewCom 2018.

Bekijk ook

Nieuws

Het aanstaande Kabinet Rutte IV heeft op 15 december een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. Hierin wordt aangekondigd dat de rol van

De eerste ervaringen van huisartsenpraktijken die het concept Meer tijd voor de patiënt toepassen, zijn positief; meer tijd voor consulten

Het realiseren van meer tijd voor de patiënt door een langer consult en onbegrip over de extra regels die voortkomen