Spring naar content
Exclusief voor leden

Bezoek van IGJ

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) voert regelmatig toezichtbezoeken uit bij apotheekhoudende huisartsenpraktijken. In een toezichtsbezoek wordt getoetst hoe het is gesteld met de kwaliteit en betrouwbaarheid van farmaceutische zorg.

Hoe verloopt een toezichtsbezoek?

Een bezoek in het kader van toezicht wordt doorgaans kort tevoren aangekondigd. De praktijk kan geselecteerd via een steekproef , naar aanleiding van klachten of het niet aanleveren van kwaliteitsindicatoren farmacie.

IGJ verwacht dat de apotheekhoudende huisarts de tijd van het bezoek volledig beschikbaar is. Aan de hand van een toezichtinstrument zullen specifieke onderwerpen worden besproken/uitgezocht, en wordt er gesproken met het team van de apotheekhoudende praktijk.

Na het bezoek ontvangt je een schriftelijk rapport waarin de bevindingen staan omschreven. Dit is een concept waarop de huisarts mag reageren, er worden echter alleen feitelijke onjuistheden aangepast. Het oordeel van IGJ staat niet ter discussie. Na een aantal weken is het rapport definitief. Is alles in orde, dan zal IGJ geen verdere acties ondernemen.

Zijn er tekortkomingen geconstateerd, dan zullen er maatregelen worden aangekondigd, Doorgaans gaat dat via vervolgbezoeken, maar IGJ kan ook andere handhavingsinstrumenten inzetten. als een vervolgbezoek, en worden mogelijke vervolgacties aangekondigd.