Spring naar content

LHV-beroepsnorm Apotheekhoudende Huisartsen

De LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen is de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. De norm omschrijft de te leveren farmaceutische zorg en is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het waarborgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Formulering en beheer van de norm vindt plaats door de apotheekhoudende afdeling LHV. Download de beroepsnorm op deze pagina.

De Beroepsnorm is:

  • Landelijke kwaliteitsstandaard voor farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen.
  • Naslagwerk voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken
  • Toetsingskader voor externe certificering
  • Hulpmiddel voor patiënten, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen om vast te stellen of hun belangen zijn gewaarborgd

Tips voor implementatie beroepsnorm

Speciaal voor leden geeft de Apotheekhoudende Afdeling concrete tips over de implementatie van de beroepsnorm. De onderwerpen zijn: