Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-checklist Infectiepreventie en antibioticabeleid

Met de LHV-checklist Infectiepreventie en antibioticabeleid kun je in 10 tot 15 minuten nagaan of en in welke mate je op de hoogte bent van de belangrijkste aandachtspunten en protocollen rondom zorggerelateerde infecties. De checklist bestaat uit 43 meerkeuzevragen.

Deze checklist is exclusief beschikbaar voor LHV-leden en voor deelnemers aan de e-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk.

E-learning: Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk

De e-learning Vermijdbare zorginfecties richt zich op de organisatorische aspecten bij infectiepreventie en antibioticaresistentie. Een belangrijk thema waar je binnen de huisartsenpraktijk mee te maken kunt krijgen. Kom op een praktische en laagdrempelige manier te weten wat je kunt doen om vermijdbare zorginfecties tegen te gaan. En hoe je de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunt voorkomen. Door aandacht te hebben voor infectiepreventie, kun je het risico op antibioticaresistentie helpen te verkleinen.

Vanwege de zorgelijke situatie op dit moment stelt de LHV deze e-learning gratis beschikbaar voor alle huisartsen.

Naar de E-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk