Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-checklist Infectiepreventie en antibioticabeleid

Met de LHV-checklist Infectiepreventie en antibioticabeleid kunt u in 10 tot 15 minuten nagaan of en in welke mate u op de hoogte bent van de belangrijkste aandachtspunten en protocollen rondom zorggerelateerde infecties. De checklist bestaat uit 43 meerkeuzevragen.

Deze checklist is exclusief beschikbaar voor LHV-leden en voor deelnemers aan de e-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk.

E-learning: Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk

De e-learning Vermijdbare zorginfecties richt zich op de organisatorische aspecten bij infectiepreventie en antibioticaresistentie. Een belangrijke thema, waar u binnen de huisartsenpraktijk mee te maken kunt krijgen. Kom op een praktische en laagdrempelige manier te weten wat u kunt doen om vermijdbare zorginfecties tegen te gaan. En hoe u de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunt voorkomen. Door aandacht te hebben voor infectiepreventie, kunt u het risico op antibioticaresistentie helpen te verkleinen.

Vanwege de zorgelijke situatie op dit moment stelt de LHV deze e-learning gratis beschikbaar voor alle huisartsen.

Naar de E-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk