Spring naar content

LHV-factsheet Declaratie OPEN-deelname

Neemt uw huisartsenpraktijk deel aan het OPEN-programma? Dan kunt u daarvoor een bedrag declareren bij de zorgverzekeraar, mits u aan alle voorwaarden voldoet. Wat die voorwaarden precies zijn leest u in deze LHV-factsheet. Zo weet u zeker dat uw declaratie wordt goedgekeurd.

De belangrijktse informatie in de factsheet:

  • De 4 voorwaarden waar u aan moet voldoen voordat u kunt declareren
  • Informatie over het proces van declareren, controleren en uitkeren
  • Voorwaarden voor de controle van de zorgverzekereaar

Timing declaratie

Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden of twijfelt u daar nog over? U heeft nog alle tijd om te declareren. Dat kan in principe nog tot en met 2023. Gezien de planning van de regionale coalities voor de uitrol van online inzage verwachten wij dat in de komende maanden het overgrote deel van de huisartsenpraktijken zal voldoen aan de voorwaarden om te kunnen declareren.