Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handleiding Delen van praktijkkosten

Wilt u met andere huisartsenpraktijken een kostenmaatschap aangaan waarin u de praktijkkosten deelt? En waarbij u wel uw eigen zelfstandige praktijk houdt, bijvoorbeeld in een HOED (huisartsen-onder-één-dak)? In de LHV-handleiding Delen van praktijkkosten tussen huisartsenpraktijken leest u hoe u dit goed regelt. Ook vindt u hierin modelovereenkomsten die u kunt aanpassen naar uw eigen situatie.

De modelovereenkomst kostenmaatschap is vooral geschikt voor samenwerkingen waarin allerlei soorten kosten (met uitzondering van personeelskosten) worden gedeeld.

Wilt u de personeelskosten ook delen? En wilt u voorkomen dat u hierover btw moet betalen? Gebruik dan de modelovereenkomst voor een kostenmaatschap in combinatie met de modelovereenkomst voor POT (voor verrekening van personeelskosten). In de handleiding vindt u een verdere toelichting.

Handen schudden

In deze handleiding:

  • Uitleg modelovereenkomsten en POT
  • Acties bij regelen kostenmaatschap
  • Downloads met modelovereenkomsten

Deze handleiding en de modelovereenkomsten zijn ontwikkeld door de LHV en Noord Negentig accountants & belastingadviseurs.

Welke overeenkomst gebruikt u in andere situaties?

  • Is uw kostendeling maar heel beperkt van omvang? Dan raden wij u aan om zelf de afspraken te beschrijven in een overeenkomst. Onze juristen kunnen deze overeenkomst vervolgens voor u beoordelen.
  • Deelt u alleen personeelskosten met andere praktijken? Maak dan gebruik van andere modelovereenkomsten. Meer informatie daarover vindt u in de toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken.

eHerkenning en POT-overeenkomst

Werkgevers die digitaal met het UWV willen communiceren moeten daarbij gebruikmaken van eHerkenning. Alleen is het voor gezamenlijke werkgevers met een POT-overeenkomst nog niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen. Voorlopig gaat de communicatie met het UWV in dit geval per post. Direct naar de papieren formulieren van het UWV.

Voor een POT-verband is het nu niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen, omdat eHerkenning een KVK-nummer vereist en POT-verbanden niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De LHV heeft hierover in 2019 contact opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van eHerkenning. Het ministerie werkt aan een oplossing die het ook voor POT-verbanden mogelijk maakt om eHerkenning aan te vragen. 

Navraag bij het UWV leerde ons dat in dat geval de communicatie door POT-verbanden met UWV voorlopig weer via de papieren weg moet, totdat er een oplossing is. Helaas is het ook niet mogelijk om uw administratiekantoor te machtigen als intermediair, want voor het afgeven van een machtiging is ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Ons uitdrukkelijke advies is om een POT-verband in ieder geval niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.   

Heeft u vragen over de overeenkomsten?

Neem dan contact op met onze juristen via jz@lhv.nl