Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-toolkit Delen van personeelskosten

Heb je medewerkers in dienst die ook in een andere huisartsenpraktijk werken? Dan kun je de kosten met de andere praktijk delen zonder dat het btw-belast is. In deze toolkit lees je hoe dit werkt.

Er zijn twee soorten overeenkomsten die je kunt gebruiken om de personeelskosten tussen meerdere huisartsenpraktijken te verdelen:

  • de POT-overeenkomst tot verrekening van personeelskosten
  • KVGR-overeenkomst (overeenkomst van kosten voor gemene rekening)

In de toolkit leggen we uit wat deze overeenkomsten inhouden, wat de verschillen zijn en je kunt voor beide situaties een modelovereenkomst downloaden.
Wil je behalve de personeelskosten ook andere kosten met elkaar delen (bijvoorbeeld in een HOED)? Bekijk dan de LHV-toolkit Delen van praktijkkosten.

In deze toolkit:

  • Uitleg en aandachtspunten modelovereenkomsten POT en KVGR
  • Uitleg Btw-regelgeving rondom uitwisseling personeel
  • Downloads met modelovereenkomsten

Btw bij huisartsen

Meer weten over btw in de huisartsenzorg? Bekijk dan de LHV-handreiking Btw bij huisartsen of lees het artikel in tijdschrift De Dokter Btw betalen over uitgeleende assistent.

eHerkenning en POT-overeenkomst tijdelijke oplossing

Werkgevers die digitaal met het UWV willen communiceren moeten daarbij gebruikmaken van eHerkenning. Alleen is het voor gezamenlijke werkgevers met een POT-overeenkomst nog niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen. Voorlopig gaat de communicatie met het UWV in dit geval per post. 
Situatie geldt nog steeds op 10-07-2023
Direct naar de papieren formulieren van het UWV en lees hieronder wat de LHV voor jou doet.

Voor een POT-verband is het nu niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen, omdat eHerkenning een KVK-nummer vereist en POT-verbanden niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De LHV heeft hierover in 2019 contact opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van eHerkenning. Het ministerie werkt aan een oplossing die het ook voor POT-verbanden mogelijk maakt om eHerkenning aan te vragen. 

Navraag bij het UWV leerde ons dat in dat geval de communicatie door POT-verbanden met UWV voorlopig weer via de papieren weg moet, totdat er een oplossing is. Helaas is het ook niet mogelijk om jouw administratiekantoor te machtigen als intermediair, want voor het afgeven van een machtiging is ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Ons uitdrukkelijke advies is om een POT-verband in ieder geval niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Heb je vragen over de overeenkomsten?

Neem dan contact op met onze juristen via jz@lhv.nl