Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Arbowetgeving

Volgens de Arbowet moet je als werkgever zorgen voor een fysiek en mentaal gezonde werkomgeving. In de LHV-handreiking Arbowetgeving vind je een beknopte toelichting op de wet en concrete tips voor een veilige werkomgeving. Zoals het organiseren van de bedrijfshulpverlening (BHV) en het aanstellen van een preventiemedewerker.

Gebruik de checklist uit de handreiking om in één oogopslag te zien of je aan de verplichtingen uit de Arbowet voldoet. Het voorbeeldprotocol helpt je om de handelwijze en afspraken vast te leggen rondom agressie, geweld en discriminatie in jouw praktijk.

Huisartsen in overleg

In de handreiking Arbowetgeving:

  • Korte toelichting Arbowet
  • Checklist Arbowet-verplichtingen
  • Melden en registreren van arbeidsongevallen
  • Voorbeeldprotocol bij agressie, geweld en discriminatie

Bedrijfshulpverlening

Iedere werkdag moet er minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig zijn in de praktijk. Dat is georganiseerd in de bedrijfshulpverlening (BHV). Die bestaat uit:

  • Eerste hulp bij ongevallen
  • Bestrijding van een beginnende brand
  • Ontruiming van een pand bij brand of andere calamiteiten

SSFH

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) biedt tools om de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Op de website van de SSFH kun je ook de Arbocatalogus inzien.