Spring naar content

Alles over werkgeverschap

We hebben voor u producten en nascholing ontwikkeld die u helpen uw zaken op orde te hebben. Wanneer u precies weet wat u moet regelen en wat uw rol is als werkgever, creëert u rust in uw praktijk. Zo helpen we u graag met de arbowet, de RI&E, beroepsinfectiepreventie, personeelsdossiers en het personeelshandboek.

Werkgevershandboek

In dit praktische handboek leest u in hoofdlijnen over zaken die belangrijk en handig zijn om als werkgever van op de hoogte te zijn. Na het lezen van het werkgevershandboek weet u wat er minimaal van u als werkgever verwacht mag worden en waar u aan moet voldoen.

Naar het Werkgevershandboek

Personeelshandboek en Personeelsdossier

De afspraken die specifiek gelden binnen uw praktijk, staan niet beschreven in wet- en regelgeving of in cao’s. Wat zijn de normen en waarden in uw praktijk? En hoe gaan jullie om met ongewenst- of pestgedrag? Het is goed om dit vast te leggen in een personeelshandboek. In ons handboek leest u praktische tips om een goed handboek voor uw praktijk op te stellen.

Naar de Handreiking Personeelshandboek opstellen

Als werkgever legt u personeelsdossiers aan. Het personeelsdossier legt u aan omdat u sommige gegevens van de wetgever moet bewaren. Welke gegevens u moet opnemen in het personeelsdossier en hoe lang u bijvoorbeeld de gegevens moet bewaren leest u in deze handreiking.

Naar de Handreiking Personeelsdossiers aanleggen

Arbo en RI&E

Als werkgever is het uw plicht dat medewerkers zowel fysiek als mentaal veilig kunnen werken. In onze Handreiking Arbowet vindt u de belangrijkste verplichtingen op een rij, zodat u kunt nagaan of u hieraan voldoet. Ook vindt u concrete tips voor het vormgeven van een veilige werkomgeving.

Naar de Handreiking Arbowetgeving

Onze Arbocatalogus biedt u bovendien een overzicht van mogelijke oplossingen voor arbo-risico’s die in huisartsenpraktijken kunnen voorkomen. Het is een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s in huisartsenpraktijken.

Naar de Arbocatalogus

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een wettelijke plicht en vormt de basis van uw arbobeleid. In onze Handreiking RI&E leest u hier meer over en ook hoe u ervoor zorgt dat het papieren boekwerk niet in de bureaula verdwijnt.

Naar de Handreiking RI&E

De RI&E en de Arbocatalogus zijn producten van de SSFH.

Nascholing RI&E en Arbo

In deze workshop stelt u, samen met een deskundige, een RI&E op voor uw eigen praktijk. Het onderzoek kunt u zelf online uitvoeren. De digitale Arbocatalogus biedt vervolgens inzicht in mogelijke oplossingen. Na afloop van de workshop beschikt u niet alleen over een kant-en-klare RI&E, maar ook over de benodigde kennis op arbogebied.

Taakdelegatie en bekwame medewerkers

Benieuwd welke taken u wel en niet mag delegeren en onder welke voorwaarden? In deze handreiking leest u meer over taakdelegatie, het bijhouden van de bekwaamheid van uw personeel en voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Naar de Handreiking taakdelegatie

Beroepsinfectiepreventie en uw rol als werkgever

In onze handreiking leest u meer over uw preventieve rol in het voorkomen van infectieziekten bij uw personeel. U leest onder andere welke vaccinaties u voor uw personeel dient te verzorgen en hoe u de immuun- en vaccinatiestatus van uw personeel vast kunt leggen.

Naar de Handreiking Beroepsinfectiepreventie

Nascholing werkgeverschap

Het volgen van nascholing over werkgeverschap geeft u rust als werkgever. Als u weet wat u moet regelen en waar u op moet letten, bent u incidenten vaak voor.

Verzekeringen

De LHV heeft voor haar leden en hun personeelsleden collectieve verzekeringen en mantelcontracten afgesloten met een aantal verzekeraars. Het voordeel voor u als LHV-lid kan hierdoor flink oplopen. Ook zijn er collectieve verzekeringen voor uw rol als werkgever mogelijk.

Bekijk alle verzekeringen