Spring naar content

Alles over werkgeverschap

We hebben producten en nascholing ontwikkeld die je helpen jouw zaken op orde te hebben. Wanneer je precies weet wat jouw rol als werkgever is en wat je moet regelen, creëer je rust in je praktijk. Zo helpen we je graag met de arbowet, de RI&E, beroepsinfectiepreventie, personeelsdossiers en het personeelshandboek.

Alle werkgeversproducten

Een overzicht van alle producten over werkgeverschap vind je via onderstaande link.

Werkgevershandboek

In dit praktische handboek lees je in hoofdlijnen over zaken die belangrijk en handig zijn om als werkgever van op de hoogte te zijn. Na het lezen van het werkgevershandboek weet je wat er minimaal van jou als werkgever verwacht mag worden en waar je aan moet voldoen.

Naar het Werkgevershandboek

Personeelshandboek en Personeelsdossier

De afspraken die specifiek gelden binnen jouw praktijk, staan niet beschreven in wet- en regelgeving of in cao’s. Wat zijn de normen en waarden in je praktijk? En hoe gaan jullie om met ongewenst- of pestgedrag? Het is goed om dit vast te leggen in een personeelshandboek. In ons handboek lees je praktische tips om een goed handboek voor je praktijk op te stellen.

Naar de Handreiking Personeelshandboek opstellen

Als werkgever leg je personeelsdossiers aan. Het personeelsdossier leg je aan omdat je sommige gegevens van de wetgever moet bewaren. Welke gegevens je moet opnemen in het personeelsdossier en hoe lang je bijvoorbeeld de gegevens moet bewaren lees je in deze handreiking.

Naar de Handreiking Personeelsdossiers aanleggen

Tijdelijke uitval

Heb je te maken met tijdelijke uitval van bijvoorbeeld collega-huisartsen of andere medewerkers? Wij geven je op deze themapagina meer tips over flexibele inzet.

Arbo en RI&E

Als werkgever is het je plicht dat medewerkers zowel fysiek als mentaal veilig kunnen werken. In onze Handreiking Arbowet vind je de belangrijkste verplichtingen op een rij, zodat je kunt nagaan of je hieraan voldoet. Ook vind je concrete tips voor het vormgeven van een veilige werkomgeving.

Naar de Handreiking Arbowetgeving

Onze Arbocatalogus bied je bovendien een overzicht van mogelijke oplossingen voor arbo-risico’s die in huisartsenpraktijken kunnen voorkomen. Het is een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s in huisartsenpraktijken.

Naar de Arbocatalogus

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een wettelijke plicht en vormt de basis van je arbobeleid. In onze Handreiking RI&E lees je hier meer over en ook hoe je ervoor zorgt dat het papieren boekwerk niet in de bureaula verdwijnt.

Naar de Handreiking RI&E

De RI&E en de Arbocatalogus zijn producten van de SSFH.

Nascholing RI&E en Arbo

In deze workshop stel je, samen met een deskundige, een RI&E op voor jouw eigen praktijk. Het onderzoek kun je zelf online uitvoeren. De digitale Arbocatalogus biedt vervolgens inzicht in mogelijke oplossingen. Na afloop van de workshop beschik je niet alleen over een kant-en-klare RI&E, maar ook over de benodigde kennis op arbogebied.

Taakdelegatie en bekwame medewerkers

Benieuwd welke taken je wel en niet mag delegeren en onder welke voorwaarden? In deze handreiking lees je meer over taakdelegatie, het bijhouden van de bekwaamheid van jouw personeel en voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Naar de Handreiking taakdelegatie

Beroepsinfectiepreventie en jouw rol als werkgever

In onze handreiking lees je meer over jouw preventieve rol in het voorkomen van infectieziekten bij je personeel. Je leest onder andere welke vaccinaties je voor jouw personeel dient te verzorgen en hoe je de immuun- en vaccinatiestatus van je personeel vast kunt leggen.

Naar de Handreiking Beroepsinfectiepreventie

Nascholing werkgeverschap

Het volgen van nascholing over werkgeverschap geeft je rust als werkgever. Als je weet wat je moet regelen en waar je op moet letten, ben je incidenten vaak voor.

Verzekeringen

De LHV heeft voor haar leden en hun personeelsleden collectieve verzekeringen en mantelcontracten afgesloten met een aantal verzekeraars. Het voordeel voor jou als LHV-lid kan hierdoor flink oplopen. Ook zijn er collectieve verzekeringen voor jouw rol als werkgever mogelijk.

Bekijk alle verzekeringen