Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Ontslag

Welke regels gelden er als je als werkgever een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden? Welke ontslagroutes zijn er? En wanneer moet je een transitievergoeding betalen? Je leest er alles over in de LHV-handreiking Ontslag.

Een conflict, langdurige arbeidsongeschiktheid of een verstoorde arbeidsrelatie kunnen onder meer redenen zijn waarom je als werkgever een medewerker wilt ontslaan. Belangrijk is dat je de juiste ontslagprocedure volgt via een vaststellingsovereenkomst, het UWV of de kantonrechter. En dat je kijkt of en zo ja hoeveel transitievergoeding je moet betalen. In de handreiking vind je alle aandachtspunten op een rijtje.

In de LHV-handreiking Ontslag:

  • Redenen voor ontslag en ontslagronden
  • Ontslagroutes
  • Transitievergoeding
  • Slapende dienstverbanden

Vaststellingsovereenkomst

Wil je met je medewerker een vaststellingsovereenkomst opstellen? Gebruik dan de LHV-modelovereenkomst: vaststellingsovereenkomst bij beëindiging arbeidsovereenkomst.