Spring naar content

Functioneringsgesprekken

Hoe beoordeel je het functioneren jouw personeel? Daar helpt de beoordelingscyclus je bij. Verder hebben we ook nog informatie over disfunctioneren, ongewenst gedrag of een arbeidsconflict.

Beoordelingscyclus

Medewerkers motiveren en aanzetten tot verdere ontwikkeling is een uitdagende taak. In deze handreiking vind je tips om het functioneren van je medewerkers te bespreken. Zoals tips over het juiste gesprekstype en hoe je ontwikkeling kunt aanwakkeren.

Naar de LHV-handreiking Beoordelingscyclus.

Disfunctioneren, ongewenst gedrag of arbeidsconflict

Als er sprake is disfunctioneren, ongewenst gedrag of een arbeidsconflict in je praktijk, vraagt dit om andere gesprekstechnieken en een andere aanpak. Hoe je jouw medewerker in deze specifieke situaties kunt ondersteunen lees je in onze handreiking. Ook lees je welke opties je hebt indien het niet mocht lukken om de situatie ten positieve te keren.

Naar de Handreiking Disfunctioneren, ongewenst gedrag, of arbeidsconflict.

Nascholing gesprekken met medewerkers

Onderstaande nascholing helpt je op weg in het voeren van gesprekken met je medewerkers.

  • Jaargesprekken

    Je leert hoe jaargesprekken vorm te geven die in jouw situatie werken en hoe je toetsbare afspraken met je medewerkers maakt over samenwerken, productiviteit en ontwikkeling.

  • Grip op leidinggeven

    Deze praktijkgerichte training geeft je handvatten om als werkgever in gesprek te gaan met je werknemers en leert je omgaan met personele vraagstukken.

  • HRM in één dag

    In één dag inzicht krijgen in de belangrijkste onderdelen van personeelsmanagement in je huisartsenpraktijk? Volg dan de LHV-cursus ‘HRM in één dag’.

Gesprekskaarten SSFH

De gesprekskaarten staan ook in de cao-app, te downloaden voor iOS en Android.

Ontslag

Het ontslagrecht geeft aan welke grenzen en regels gelden als je een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent als je een medewerker wilt ontslaan. Zo kun je de juiste route kiezen en vergroot je de kans dat het lukt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook vind je hier informatie over de transitievergoeding.

Naar de Handreiking Ontslag.

En bekijk ook de LHV-modelovereenkomst: vaststellingsovereenkomst bij beëindiging arbeidsovereenkomst.