Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Personeelshandboek opstellen

Heldere afspraken tussen u als werkgever en uw medewerkers zijn belangrijk voor een goede arbeidsrelatie. In een personeelshandboek legt u onder meer de normen, waarden en gedragsregels binnen uw praktijk vast. De LHV-handreiking Personeelshandboek opstellen helpt u om samen met uw medewerkers een handboek op maat te maken.

Een personeelshandboek is een aanvulling op afspraken die al zijn vastgelegd in cao’s en de arbeidsovereenkomsten. Het is bedoeld om uw medewerkers op een positieve manier mee te nemen in de praktijkidentiteit. Daarnaast kunt u in het handboek de praktische uitwerking van de cao’s en eventuele afwijkingen hierop (in het voordeel van uw medewerkers) toelichten.

In de LHV-handreiking Personeelshandboek opstellen:

  • Aan de slag in 11 stappen
  • Checklist met onderwerpen
  • Praktische tips voor een succesvol handboek