Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Personeelshandboek opstellen

Heldere afspraken tussen jou als werkgever en jouw medewerkers zijn belangrijk voor een goede arbeidsrelatie. In een personeelshandboek leg je onder meer de normen, waarden en gedragsregels binnen jouw praktijk vast. De LHV-handreiking Personeelshandboek opstellen helpt je om samen met jouw medewerkers een handboek op maat te maken.

Een personeelshandboek is een aanvulling op afspraken die al zijn vastgelegd in cao’s en de arbeidsovereenkomsten. Het is bedoeld om jouw medewerkers op een positieve manier mee te nemen in de praktijkidentiteit. Daarnaast kun je in het handboek de praktische uitwerking van de cao’s en eventuele afwijkingen hierop (in het voordeel van jouw medewerkers) toelichten.

In de LHV-handreiking Personeelshandboek opstellen:

  • Aan de slag in 11 stappen
  • Checklist met onderwerpen
  • Praktische tips voor een succesvol handboek