Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Als werkgever bent u verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. U brengt hiermee de risico’s in uw praktijk in kaart en u beschrijft hoe u deze aanpakt of voorkomt. In de LHV-handreiking RI&E leest u hoe u een RI&E opstelt, hoe u uw medewerkers erbij betrekt en hoe het zit met de toetsing van het document.

Door een RI&E op te stellen krijgt u inzicht in:

  • de veiligheid van uw medewerkers: risico’s op ongevallen of (te) zwaar werk
  • de gezondheid van uw medewerkers: klimaat, ergonomie, werken met gevaarlijke stoffen en beeldschermrisico’s
  • het welzijn en de psychosociale belasting van uw medewerkers: risico’s als intimidatie, pesten, agressie of stress

Gratis RI&E-module voor huisartsenpraktijken

Wilt u een RI&E voor uw huisartsenpraktijk uitvoeren? Kijk dan bij de SSFH voor een gratis RI&E-module. Meer informatie over de RI&E en het inloggen

LHV-handreiking Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

  • Waarom moet u een RI&E uitvoeren?
  • Hoe gaat u aan de slag?
  • Praktische ‘vergeet-nietjes’