Spring naar content

LHV-keuzehulp POH-jeugd

Denkt u erover een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd in te schakelen? Of wilt u weten welke afspraken u hier met gemeenten en zorgverzekeraars over kunt maken? Ontdek met de LHV-Keuzehulp POH-jeugd welke ondersteuning in uw team en in uw aanbod past.

Er zijn verschillende manieren waarop u extra ondersteuning op het gebied van jeugd en ggz kunt inzetten. U kunt bijvoorbeeld een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd, jeugdconsulent of ondersteuner jeugd inschakelen. Ook kunt u ervoor kiezen te investeren in betere samenwerking met de gemeente en jeugdhulpaanbieders.

Iedere optie heeft andere kansen en risico’s. Daarom is het verstandig dat u van tevoren bedenkt wat u de jeugd in uw praktijk wilt bieden. Lees de LHV-Keuzehulp POH-jeugd en ontdek welke vorm van ondersteuning het beste bij uw aanbod past.

LHV-keuzehulp POH-jeugd:

  • Inzicht in de verschillende vormen van ondersteuning, waaronder de POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd
  • Tips voor samenwerking met andere hulpaanbieders
  • Overzicht van kansen en risico’s
  • Advies bij organisatie en financiering