Spring naar content

LHV-Leidraad Zorg voor verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen

Wil jij als huisarts medische zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking in zorginstellingen? In de LHV-Leidraad Zorg voor verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen lees je welke zorg je wel en niet kunt bieden, onder welke voorwaarden.

Een deel van de mensen met een verstandelijke beperking kan vanwege hun zorgbehoefte niet thuis wonen. Zij zijn aangewezen op 24-uurs zorg en ondersteuning en verblijven daarom in een geclusterde woonvorm of in een zorginstelling. Door de zorgbehoefte, zorgzwaarte én de setting waarin deze patiënten verblijven, valt de algemeen medische zorg voor hen niet onder het basisaanbod medische zorg dat je in de thuissituatie levert.

Tegelijk is er een tekort aan artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. En daarom neemt de druk toe om wel degelijk medische zorg te leveren in deze instellingen. Deze leidraad geeft jou als huisarts handvatten bij het leveren van medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking binnen deze zorginstellingen.

In deze leidraad vind je informatie over:

  • Het doel van het document
  • Het standpunt van de LHV
  • De randvoorwaarden