Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-stappenplan en ziektewijzer zieke medewerker

Meldt een medewerker zich ziek? Dan heb je als werkgever verschillende taken in het ziekteproces. Uitgangspunt is een snelle terugkeer en het voorkomen van langdurig verzuim. In het LHV-stappenplan en ziektewijzer zieke medewerker lees je wat je moet doen volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

In de handige tijdlijn zie je in één oogopslag welke acties je wanneer moet ondernemen. Ook lees je meer over een ziekmelding tijdens de vakantie van een werknemer. Hoe zit het dan met de verlofdagen? En wat kun je bijvoorbeeld doen als je twijfelt over de ziekmelding?

LHV-stappenplan en ziektewijzer zieke medewerker

  • 4 fasen van ziekteverzuim
  • Stappen en acties per fase
  • Invulschema zieke medewerker
  • Praktijkvoorbeeld