Spring naar content

LHV-model Huisartsen rampenopvangplan

Het huisartsen rampenopvangplan (HaROP) is een hulpmiddel om samenwerkingsafspraken over de voorbereiding en organisatie van het optreden bij rampen en crises vorm te geven.

Het HaROP is ontwikkeld voor huisartsen en huisartsenposten en primair voor regionale (crisis)coördinatoren.

Ook is concreet gemaakt wat van de huisartsen verwacht wordt binnen de drie GHOR-processen: de acute zorg, de infectieziektebestrijding en de nazorg. Het voorbeeldmodel kan op maat worden ingevuld.