Spring naar content
Exclusief voor leden

Samenwerking op Maat

Sta je aan het begin van een samenwerking met een andere huisarts? En wil je vooraf goede afspraken maken? Volg dan het traject Samenwerking op maat van de LHV. In een reeks samenwerkingsgesprekken krijg je onder begeleiding van een professional zicht op elkaars behoeften.

Weet jij wat je belangrijk vindt in een samenwerking of start je de samenwerking omdat je elkaar al langer kent en een goede klik hebt? Met deze en andere samenwerkingsvraagstukken helpt de LHV je verder.

De uitgangspunten van Samenwerking op maat:

 • Bestemd voor praktijkhouders
 • Geschikt voor partners die allemaal tegelijk starten met de samenwerking of bestaande én nieuwe partners die de samenwerking met elkaar starten
 • Alle betrokken praktijkhouders doen mee
 • Geen onderling gedoe: een positieve start van een duurzame samenwerking
 • Alle deelnemers voelen zich vrij om zich uit te spreken over zaken die zij belangrijk vinden

Adviestraject

In een adviestraject met deskundige begeleiding bereid je je voor op de toekomstige samenwerking met jouw partner. Het adviestraject bestaat uit 3 gesprekken. De inhoud is maatwerk en toegesneden op de situatie van de (aspirant) samenwerkingspartners. Onderdelen die we verkennen zijn bijvoorbeeld: 

 • Hoe denkt jouw aankomende partner over zaken die er voor jou en collega’s toe doen in de praktijk? Wéét je hoe collega’s hierover denken en wat dat betekent voor de samenwerking?
 • Zoek je in de samenwerking iemand die hetzelfde over zaken denkt of zoek je juist iemand met aanvullende kwaliteiten?
 • Wat verwachten jullie van elkaar en weten jullie dat ook?

Het proces

 • Kennismaking
 • Uitleg over het proces, de rol van de gespreksbegeleider en de deelnemers
 • Reden start SOM-traject
 • Stilstaan bij commitment van alle deelnemers aan het SOM-traject
 • In grote lijnen inzicht in de ideale samenwerking van alle aspirant samenwerkingspartners

A. Inventarisatie- en verdiepingsfase

Aan de hand van een korte huiswerkopdracht na afronding van sessie 1 stellen praktijkhouders gezamenlijk vast welke onderwerpen belangrijk zijn in de samenwerkingsrelatie (inventarisatie).
Er wordt ingezoomd op een beperkt aantal onderwerpen – voortkomend uit sessie 1 en gekozen door de deelnemers– waar aspirant samenwerkingspartners duidelijkheid van elkaar krijgen over verwachtingen, zienswijzen en belangen met betrekking tot de gekozen onderwerpen (verdieping).

B. Afsprakenfase

In de afsprakenfase maken partners concept-afspraken en zijn zij zich bewust van het belang van deze afspraken in de samenwerking die voortkomen uit de eerdere verdiepingsfase waarin wensen belangen en behoeften van deelnemers centraal stonden. Deze concept-afspraken vormen de basis voor gesprek 3.

Tijdens sessie 3, afronding en evaluatie, worden de vooraf toegezonden documenten nogmaals doorgesproken en gecheckt op commitment, eventueel kunnen ze met elkaar worden aangepast en worden ze vervolgens definitief vastgesteld en vastgelegd. Daarna vindt een korte evaluatie van het begeleidingstraject plaats.

Als laatste adviseren wij de partners om jaarlijks de samenwerking door te lopen aan de hand van een door de LHV opgestelde checklist.

Meer weten?

Neem contact op met de LHV Academie.