Spring naar content

Toolkit ggz

U heeft als huisarts als een sleutelrol in de ggz. U bent vaak vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. Deze online toolkit ggz biedt u alle informatie die u nodig heeft om die rol goed te kunnen vervullen.

De belangrijkste functies van de toolkit:

  • Actuele informatie, bijvoorbeeld over nieuwe verwijsafspraken
  • Rol van de poh-ggz
  • Acute ggz
  • Tips en aanbevelingen

Deze toolkit is ontwikkeld in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG.