Spring naar content

Toolkit Laaggeletterdheid

2,5 miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen en schrijven. Door de omgeving wordt dit vaak niet opgemerkt, omdat laaggeletterden meestal niet voor dit probleem uit durven komen. De toolkit Laaggeletterdheid helpt je om laaggeletterdheid te herkennen en geeft je handvatten voor de communicatie met deze groep patiënten.

Op welke signalen kunnen jij en het praktijkteam letten aan de balie, de telefoon, tijdens het spreekuur en bij het voorschrijven van medicatie? Welke risicomomenten zijn er en wat kun je in deze situaties doen? En hoe maak je de praktijkinrichting toegankelijk voor laaggeletterden? De toolkit en de bijbehorende poster en checklists helpen je om laaggeletterde patiënten de extra ondersteuning te geven die zij nodig hebben.

toolkit laaggeletterdheid

In de toolkit vind je praktische informatie met:

  • Handige tips
  • Veelvoorkomende situaties
  • Casussen
  • Smoezen-top10

Video Het verhaal van Lisa

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

Stichting Lezen en Schrijven heeft een e-learning ontwikkeld waarin je meer leert over het herkennen van laaggeletterdheid bij patiënten. Kies voor de versie ’Gezondheid’ die specifiek is afgestemd op de gezondheidszorg. Ga naar de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid.

Samenwerking

De Toolkit Laaggeletterdheid is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, Gezondheidsinstituut NIGZ, Stichting Expertisecentrum Educatieve Televisie (ETV), het NHG en Pharos.