Spring naar content
Korting voor leden

Verzuimverzekering

Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever verplicht het loon door te betalen. Dit financiële risico kunt u afdekken met een verzuimverzekering. Wij hebben 3 verzekeringen voor u geselecteerd die u met korting via ons afsluit. Lees op deze pagina meer over de voordelen per verzekering en vergelijk de verzekeringen met elkaar.

De eerste 2 ziektejaren moet u het loon van een medewerker doorbetalen. Dit risico kunt u afdekken met een verzuimverzekering. Wij hebben met 3 aanbieders een verzuimmantel afgesloten en alle verschillen en overeenkomsten voor u naast elkaar gezet. Zo kunt u ze goed vergelijken.

Lees hier meer over:

 • Informatie over de 3 verzekeringen: Gezond in Praktijk, Nationale-Nederlanden en Interpolis
 • Alle voordelen per verzekering
 • De kortingen voor u als LHV-lid kunnen oplopen tot 7,5%
 • Vergelijkingstabel voor de 3 verzekeringen

De voordelen per verzekering

Met verzuimverzekering, de module Ziekteverzuim van het Verzuimpakket Werkgever, biedt Nationale-Nederland u als LHV-lid gedurende de looptijd van 3 jaar een aantrekkelijk pakket.

De voordelen voor u:

 • Korting oplopend tot 7,5 procent voor u als LHV-lid
 • Premiestabiliteit door vaste tabel en maximale premiestijging
 • Keuzevrijheid in arbodienstverlening van ArboNed, HCS of Zorg van de Zaak
 • Jaarlijks stelt Nationale-Nederlanden een extra budget beschikbaar om uw werknemers vitaal en veerkrachtig te maken. De invulling hiervan wordt met ons afgestemd.
 • Mogelijkheid om WGA-hiaatverzekering volgens de cao mee te verzekeren
 • Mogelijkheid om de dekking en begeleiding uit te breiden naar de MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Met het stijgende ziekteverzuim, lange wachtlijsten en een tekort aan personeel in huisartsenpraktijken, is het nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Daarom bieden wij in samenwerking met Nationale-Nederlanden, HCS en Zorg van de Zaak preventietrainingen aan voor werknemers in huisartsenpraktijken.

Het Gezond in Praktijk Pakket is in opdracht van de LHV ontwikkeld door VvAA, met Nedasco als uitvoerder. De looptijd van dit pakket is 3 jaar.

De voordelen voor u:

 • Korting oplopend tot 7,5 procent voor u als LHV-lid
 • Verzekeringsdekking die naadloos aansluit bij de loondoorbetalingsverplichting in de Cao Huisartsenzorg
 • Proactieve arbo- en re-integratiedienstverlening door arbodienst Richting. Met een actieve verzuimaanpak, voor u als werkgever en voor uw medewerker
 • Bij psychisch verzuim worden snel gerichte interventies ingezet samen met PSION
 • Mogelijkheid om WGA-hiaatverzekering volgens de cao mee te verzekeren
 • Mogelijkheid om de dekking en begeleiding uit te breiden naar de MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Meer informatie

 • In een persoonlijk gesprek met uw verzekeringsadviseur kiest u welke verzekering het best bij uw praktijk past
 • Meer informatie over de verzuimverzekeringen vindt u op de website van de VvAA en AON