Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Cao Huisartsenzorg

 
 
Cao Huisartsenzorg
Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? U vindt het in de Cao Huisartsenzorg. De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor doktersassistenten en voor apothekersassistenten en POH's in dienst van een huisarts.

Principeakkoord cao 2017-2019

Cao 2015 - 2017 downloaden

De Cao Huisartsenzorg is geldig van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017.

Salarisontwikkeling

Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met € 20,- bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

Besloten is dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Huisartsenzorg omlaag gaat en dat werknemers ook mee gaan betalen aan het fonds. Per 1 april 2016 gaat de totale premie omlaag van 0,8 procent van het pensioengevend salaris naar 0,7 procent. Hiervan nemen de werkgevers 0,6 procent voor hun rekening en de werknemers 0,1 procent. Afgesproken is bovendien dat het sociaal fonds een onderzoek uitvoert naar de functie van triagist op de huisartsenposten. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de belastbaarheid, de arbeidsomstandigheden en de functiewaardering.

Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over vitaliteit en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. In dit kader vervalt vanaf 62 jaar de verplichting tot het doen van nachtdiensten en het wordt mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder zijn vanaf met ingang 1 januari 2016 vervallen. Voor werknemers die nu al recht hebben op extra vakantie-uren op basis van hun leeftijd geldt een overgangsregeling.

Reparatie duur en opbouw WW en WGA

Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het principeakkoord is afgesproken dat deze 50/50 door werkgevers en werknemers zal worden betaald.

Stagevergoeding

Partijen erkennen het belang van het investeren in het opleiden van werknemers voor de sector huisartsenzorg. Afgesproken is dat de stagevergoeding met ingang van 1 mei 2015 omhoog gaat van € 100,- naar € 150,- bruto per maand. 

Rol van de LHV

De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO). De werkingssfeer van deze cao strekt zich ook uit tot het personeel op huisartsenposten.

Onder de cao valt ook de Functiewaardering Huisartsenzorg.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Cao Huisartsenzorg 2015 - 2017681.59 KB