Voor en door huisartsen
 

Advies over (ver)bouw van uw praktijk

 
 
Advies over (ver)bouw van uw praktijk
Heeft u (ver)bouwplannen? En wilt u die eens bespreken met een onafhankelijke deskundige? Dat kan! Bij de bouwadviesgroep-LHV kunt u terecht voor verschillende soorten advies. Van een kort telefonisch advies tot een uitgebreid projectadvies. Een overzicht.

1. Kort advies 

Bij bouwen of verbouwen komt veel kijken, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering. Zit u met vragen? Aarzel dan niet en leg ze aan ons voor. U krijgt direct advies van de coördinator bouwadviesgroep-LHV. Lees verder

2. Telefonisch bouwconsult

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw praktijk? Wilt u advies over het bouwproces of over hoeveel ruimte u nodig heeft? Een second opinion krijgen over een ontwerptekening? Tijdens het telefonisch bouwconsult krijgt u betrouwbaar en onafhankelijk advies. Gratis voor LHV-leden. Lees verder

3. Opstellen programma van eisen

Aan welke eisen moet een gebouw voldoen, technisch en bouwkundig? Het staat allemaal in het programma van eisen, dat wij voor u op maat kunnen opstellen. Hierbij gaan we uit van de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers. Ook nemen we onze eigen adviezen mee. Lees verder

4. Haalbaarheidsonderzoek

Niet alle bestaande panden of cascoruimtes zijn geschikt voor uw huisartsenpraktijk of eerstelijnscentrum. Laat daarom eerst toetsen of een gebouw potentie heeft. De bouwadviesgroep-LHV kan voor u een haalbaarheidsonderzoek doen, zodat u direct duidelijkheid heeft. Lees verder

5. Adviesplattegrond schaal 1:50

Op basis van uw tekeningen en programma van eisen maken wij een adviesplattegrond (schaal 1:50). Deze plattegrond laat zien hoe u de ruimte optimaal kunt indelen, binnen de constuctieve beperkingen. Ook krijgt u een indruk hoe u de afzonderlijke vertrekken kunt indelen én inrichten. Lees verder

6. Prestatieomschrijving

De kwaliteit van het bouwwerk wordt vastgelegd in een prestatieomschrijving, technische omschrijving of bestek. Het document kunt u door ons laten opstellen. Dat doen we op basis van het ontwerp voor de praktijk en onze kwaliteitsuitgangspunten. Lees verder

7. Opleveringskeuring

Schakel een van onze adviseurs in om te toetsen of uw praktijk bij oplevering visueel voldoet aan de minimale eisen, de functionele indeling en het referentie-opleveringsniveau. Lees verder

8. Advies en onderhandeling bij huur of koop

Staat de kwaliteit van het gebouw in verhouding tot de prijs die u betaalt? Wij beoordelen, aan de hand van onze uitgangspunten, of dat het geval is. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de prijsonderhandelingen, of u nu kiest voor kopen of huren. Lees verder

9. Beoordelen/opstellen budget- of bouwkostenbegroting

(Ver)bouwen kost geld. Uiteraard wilt u weten hoeveel. Wij maken voor u een budgetraming, een calculatie aan de hand van het schetsontwerp en een beknopte materiaalomschrijving. Ook kunnen we een bouwkostenbegroting opstellen. Of offertes of open begrotingen toetsen aan de technische uitgangspunten, de bouwkostennormen en onze ervaringscijfers. Lees verder

10. Huurcontract/ intentieverklaring

Wilt u uw huurcontract of intentieverklaring laten beoordelen? Dat kan via de afdeling Juridische Zaken van de LHV en is gratis voor leden. Lees verder

11. Adviseur aan tafel

Om alle vragen en uitgangspunten rondom huisvesting uitgebreid door te nemen is er de adviesmogelijkheid “Adviseur aan tafel”. Een adviseur van LHV Bouwadvies komt bij u langs in de praktijk. U spreekt, al dan niet samen met uw collega’s, met de adviseur uw project door. Na het gesprek heeft u een duidelijk beeld welke vervolgstappen nodig en wenselijk zijn. Zo voorkomt u onnodige advieskosten en legt u de basis voor een toekomstbestendig en haalbaar plan. Lees verder