Advies over (ver)bouw van uw praktijk

 
Advies over (ver)bouw van uw praktijk
Heeft u (ver)bouwplannen? En wilt u die bespreken met een onafhankelijke deskundige? Bij LHV Bouwadvies kunt u terecht voor verschillende soorten advies. Van een telefonisch adviesgesprek tot een uitgebreid projectadvies. Een overzicht.

1. Kort advies

Bij bouwen of verbouwen komt veel kijken, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering. Wilt u een of meer vragen aan ons voorleggen? Dat kan in een kort telefonisch adviesgesprek. Lees verder

2. Telefonisch bouwconsult

Zoekt u een geschikte locatie voor uw praktijk? Wilt u advies over het bouwproces of over de ruimte die u nodig heeft? Een second opinion over een ontwerptekening? Tijdens het telefonisch bouwconsult krijgt u betrouwbaar en onafhankelijk advies. Gratis voor LHV-leden. Lees verder

3. Huurcontract/ intentieverklaring

Wilt u uw huurcontract of intentieverklaring laten beoordelen? Dat kan via LHV Bouwadvies en is gratis voor leden. Lees verder

4. Opstellen programma van eisen

Aan welke eisen moet een gebouw voldoen, technisch en bouwkundig? Het staat allemaal in het Programma van Eisen, dat wij voor u op maat kunnen opstellen. Hierbij gaan we uit van de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers. Ook nemen we onze eigen adviezen mee. Lees verder

5. Haalbaarheidsonderzoek

Niet alle bestaande panden of cascoruimtes zijn geschikt voor uw huisartsenpraktijk of eerstelijnscentrum. Laat daarom eerst toetsen of een gebouw potentie heeft. LHV Bouwadvies kan voor u een haalbaarheidsonderzoek doen, zodat u direct duidelijkheid heeft. Lees verder

6. Adviesplattegrond schaal 1:50

Op basis van uw tekeningen en Programma van Eisen maken wij een adviesplattegrond (schaal 1:50). Deze plattegrond laat zien hoe u de ruimte optimaal kunt indelen, binnen de constructieve beperkingen. Ook krijgt u een indruk hoe u de afzonderlijke vertrekken kunt indelen en inrichten. Lees verder

Klik hier voor meer diensten van LHV Bouwadvies

7. Prestatieomschrijving

De kwaliteit van uw gehuurde praktijk wordt vastgelegd in een prestatie-omschrijving. Deze omschrijving is de onderlegger voor het huurcontract, samen met de tekening(en). Dit document kunt u door ons laten opstellen. Dat doen we op basis van het ontwerp voor de praktijk en onze kwaliteitsuitgangspunten. Lees verder

8. Keuring bij oplevering, sleuteloverdracht of technische problemen

Schakel een van onze adviseurs in om uw praktijkruimte te toetsen aan de minimale eisen, de functionele indeling en het referentie-opleveringsniveau. Lees verder

9. Advies en onderhandeling bij huur of koop

Past de prijs van het gebouw bij de kwaliteit? Wij beoordelen, aan de hand van onze uitgangspunten, of dat het geval is. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de prijsonderhandelingen, of u nu kiest voor koop of huur. Lees verder

10. Beoordelen begroting, offerte of bestek

(Ver)bouwen kost geld. Uiteraard wilt u grip houden op de bouwkosten. Een adviseur van LHV Bouwadvies kan voor u offertes, begrotingen of het bestek toetsen op prijs, kwaliteit en voorwaarden. Lees verder

11. Adviseur aan tafel

Om alle vragen en uitgangspunten rondom huisvesting uitgebreid door te nemen, biedt LHV Bouwadvies de mogelijkheid van een ‘Adviseur aan tafel’. Een adviseur van LHV Bouwadvies komt bij u langs in de praktijk. U spreekt, al dan niet samen met uw collega’s, met de adviseur uw project door. Na het gesprek heeft u een duidelijk beeld welke vervolgstappen nodig en wenselijk zijn. Zo voorkomt u onnodige advieskosten en legt u de basis voor een toekomstbestendig en haalbaar plan. Lees verder