Functiewaardering huisartsenzorg

 
Functiewaardering huisartsenzorg
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.

De handleiding bevat een omschrijving van de veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg, met daaraan gekoppeld een passende inschaling. Hiernaast biedt de handleiding u mogelijkheden om overige functies, dan wel functies die in het takenpakket afwijken van de beschreven veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg, marktconform te belonen op basis van een referentiematrix.

In de Handleiding FWHZ leest u terug: indelen van functies, hoe om te gaan met bezwaar en worden voorbeeldbrieven ter beschikking gesteld om u op weg te helpen. Bijvoorbeeld hoe u als werkgever kunt reageren op een heroverwegingsverzoek van uw medewerker om de functie opnieuw in te delen.

Tip: Lees ook de LHV-handreiking Moderne beloning en inschaling