Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg

 
De huisarts en de jeugdgezondheidszorg zijn belangrijke partners in de eerstelijnszorg voor de jeugd. Deze handreiking beschrijft waar de zorg van huisarts en jeugdgezondheidszorg elkaar raken en waar gezamenlijk optrekken meerwaarde heeft voor ouders, kinderen en jongeren.

Handreiking jeugdzorg
De LHV verwacht dat de handreiking ertoe zal bijdragen dat huisarts en jeugdgezondheidszorg vaker en beter gaan samenwerken om ouders, kinderen en jongeren de aandacht en zorg te geven die ze verdienen.

Downloaden
U kunt de handreiking hieronder downloaden.