Handreiking Waarnemers op de huisartsenpost

 
Handreiking Waarnemers op de huisartsenpost
Waarnemend huisartsen spelen een steeds grotere rol bij de zorg die in de avond-, nacht-, en weekenduren wordt geleverd. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen waarnemers en de huisartsenposten en tussen waarnemers en de praktijkhouders voor wie ze diensten invullen. Download de handreiking Waarnemers op de huisartsenpost.

Download

In de handreiking staan alle wettelijk verplichte stappen en ook stappen die aanbeveling verdienen. De handreiking is bedoeld voor alle praktijkhouders, huisartsenposten en waarnemers als ondersteuning bij de inzet van waarnemers op de huisartsenpost.

Wat kunt u van elkaar verwachten

De handreiking maakt duidelijk wat waarnemend huisartsen en de huisartsenposten van elkaar mogen verwachten. Of het nu gaat om de kwaliteit van de geleverde zorg of wat er praktisch geregeld moet zijn. Denk daarbij aan UZI-passen, verzekeringen, scholing. Maar ook het aanmelden bij een post en het inwerken.

Waarnemers doen in wisselende frequentie diensten op huisartsenposten en staan vaak bij meerdere huisartsenposten ingeschreven. Voor een huisartsenpost is het van belang om de kwaliteit van zorg die geleverd wordt door zowel de aangesloten gevestigde huisartsen als de waarnemend huisartsen te regelen en te borgen. Voor de waarnemers is van belang dat zij op de hoogte zijn van de juiste protocollen en informatie rondom iedere huisartsenpost waar zij diensten doen. Hier wordt extra aandacht aan besteed in deze handreiking.

Deze handreiking uit 2017 betreft een herziening van de handreiking uit 2009. Aanleiding daarvoor zijn de ontwikkelingen op de huisartsenpost. Zoals de toenemende werkdruk en de steeds groter wordende rol van waarnemers in de ANW-zorg. Maar bovenal nieuwe wetgeving. Zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het verdwijnen van de VAR (wet DBA).